Cinis Fertilizer erhåller miljötillstånd för sin andra produktionsanläggning

Report this content

Mark- och miljödomstolen i Umeå har idag meddelat att miljötillstånd beviljas Cinis Fertilizer AB gällande produktion av miljövänligt mineralgödsel i Bergsbyn, Skellefteå kommun.

”Det är mycket glädjande att Cinis Fertilizer får miljötillstånd beviljat även för vår planerade verksamhet i Skellefteå. Vi har kommit en bra bit i planeringen och kommer att utnyttja de erfarenheter vi får från pågående etablering av vår produktionsanläggning i Örnsköldsviks kommun. Med den kunskapen kan vi mer effektivt bygga en dubbelt så stor anläggning i Skellefteå, i närheten av elbilsbatteri­tillverkaren Northvolt”, säger Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer.

Byggnation av Cinis Fertilizers anläggning i Skellefteå är planerad att starta 2024 och produktion inledas under 2025, med en kapacitet om cirka 200 000 ton miljövänligt kaliumsulfat (SOP).
 

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mark- och miljödomstolen i Umeå har idag meddelat att miljötillstånd beviljas Cinis Fertilizer AB gällande produktion av miljövänligt mineralgödsel i Bergsbyn, Skellefteå kommun.
Twittra det här

Citat

Det är mycket glädjande att Cinis Fertilizer får miljötillstånd även för vår planerade verksamhet i Skellefteå. Vi har kommit en bra bit i planeringen och kommer att utnyttja de erfarenheter vi får från pågående etablering av vår produktionsanläggning i Örnsköldsviks kommun
Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer