Cinis Fertilizer signerar avsiktsförklaring med K+S för att säkra försäljning och insatsvara

Report this content

Cinis Fertilizer har tecknat en avsiktsförklaring med K+S med målet att ingå bindande försäljnings- och leveransavtal för flera av bolagets kommande produktionsanläggningar för mineralgödsel. K+S kommer att köpa allt kaliumsulfat från Cinis Fertilizers tredje och fjärde produktionsanläggning och leverera insatsvaran kaliumklorid till samtliga fyra produktionsanläggningar.

Cinis Fertilizer har signerat en avsiktsförklaring med K+S, ett bolag verksamt inom kaliumbaserat gödsel och salt. Avsiktsförklaringen, som innehåller alla relevanta villkor, formaliserar de långt gångna förhandlingarna mellan Cinis Fertilizer och K+S om försäljning av kaliumsulfat (SOP) och natriumklorid från Cinis Fertilizers planerade produktionsanläggningar. Avsiktsförklaringen inkluderar också inköp av kaliumklorid (MOP) från K+S till Cinis Fertilizers samtliga produktionsanläggningar.

 

 – Vi är mycket stolta över att kunna meddela vårt samarbete med ett så välrenommerat företag som K+S. Detta partnerskap kommer, tillsammans med våra redan ingångna försäljnings- och inköpsavtal för våra två första anläggningar, att säkra både MOP-inköp och SOP-försäljning för våra första fyra produktionsanläggningar. Det minskar risken i vår affärsplan ytterligare och bekräftar samtidigt att gödselindustrin är redo för en mer hållbar produkt, säger Jakob Liedberg, VD och grundare av Cinis Fertilizer.

 

I avsiktsförklaringen framgår att K+S avser köpa hela SOP-kapaciteten från Cinis Fertilizers tredje och fjärde produktionsanläggning, med start från 2026. De två produktionsanläggningarna förväntas nå full produktion om 600 000 ton SOP per år under 2028.

 

K+S har också för avsikt att leverera upp till 100 procent av insatsvaran MOP som behövs för Cinis Fertilizers fyra första planerade produktionsanläggningar.

 

Utöver detta anger avsiktsförklaringen att K+S avser köpa hela volymen natriumklorid (salt) från Cinis Fertilizers två första produktionsanläggningar i Örnsköldsvik och Skellefteå.

 

Cinis Fertilizer och K+S kommer nu att fortsätta arbetet för att ingå bindande avtal. Avsikten är långsiktiga avtal för såväl MOP och SOP som för natriumklorid.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+ 46 730 37 07 07

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.