Cinis Fertilizer utser Roger Svensk till operativ chef

Report this content

Cinis Fertilizer har idag utsett Roger Svensk till operativ chef (COO). Han tillträder den nya tjänsten senast i december 2023. Roger Svensk kommer till Cinis Fertilizer i ett skede då bolagets första produktionsanläggning för miljövänligt mineralgödsel färdigställs i Köpman­holmen, strax utanför Örnsköldsvik. Roger Svensk kommer att ingå i koncernledningen.

Roger Svensk kommer närmast från en roll som platschef i Häfla Bruk AB. Han har även en lång erfarenhet från Ikea Industry, i roller som fabrikschef och regionalt ansvarig för tre fabriker, en i Hultsfred, en i Älmhult och en i Ryssland. Den förstnämnda var han med och byggde upp från planeringsfas till färdig anläggning, erfarenheter som han tar med sig till Cinis Fertilizers pågående etablering i Örnsköldsvik.

”Med Roger som COO stärker vi Cinis Fertilizers kompetens samt förmåga att etablera och driva dagens och framtidens produktionsanläggningar. Han kommer att vara en nyckelperson i att dokumentera och föra över erfarenheter från vår första anläggning till de tre tillkommande anläggningar vi ska ha färdiga vid utgången av 2028. Utöver den anläggning som är på gång i Skellefteå ska vi bygga en tredje, strategiskt placerad i förhållande till Northvolts fabrik i Borlänge. Elbilsbatteritillverkaren kommer att vara en av leveran­törerna av insatsvaran natriumsulfat när vi startar den anläggningen i mitten av 2026”, säger Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer.

”Roger Svensk har gedigen erfarenhet från att säkra hög driftsekonomi och tillgänglig­het i en processindustri. Han är dessutom bra på att kommunicera och motivera och få alla i gruppen att vara involverade och arbeta mot samma mål. Roger är varmt välkommen till oss”, säger Jakob Liedberg.  

”Jag ser fram emot att få vara med om att vara med från tidig fas i bolaget och i planeringsfasen för en ny produktionsanläggning. Jag tror att jag kan bidra till en framgångsrik start för Cinis Fertilizer i Köpmanholmen och att vi sedan kan ta med oss erfarenheter och företagskultur till efterföljande anläggningar”, säger Roger Svensk.

”Tillverkning av miljövänligt mineralgödsel är en processindustri med kontinuerlig drift där grunden är att maskinerna är igång så mycket som möjligt. Jag ser fram emot att tillsammans med många nya kollegor se till att komma igång enligt plan och därmed bidra till en effektiv produktion och minskade utsläpp av växthusgaser från och med början av 2024”, tillägger han.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, tf IR- och kommunikationsansvarig Cinis Fertilizer
anders@cinis-fertilizer.com
0709 994 970

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
0768 58 12 86


Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Cinis Fertilizer har idag utsett Roger Svensk till operativ chef (COO). Han kommer till Cinis Fertilizer i ett skede då bolagets första produktionsanläggning för miljövänligt mineralgödsel färdigställs i Köpmanholmen, strax utanför Örnsköldsvik. Roger Svensk kommer att ingå i koncernledningen.
Twittra det här

Citat

Med Roger som COO stärker vi Cinis Fertilizers kompetens samt förmåga att etablera och driva dagens och framtidens produktionsanläggningar. Han kommer att vara en nyckelperson i att dokumentera och föra över erfarenheter från vår första anläggning till de tre tillkommande anläggningar vi ska ha färdiga vid utgången av 2028
Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
Jag ser fram emot att få vara med om att vara med från tidig fas i bolaget och i planeringsfasen för en ny produktionsanläggning. Jag tror att jag kan bidra till en framgångsrik start för Cinis Fertilizer i Köpmanholmen och att vi sedan kan ta med oss erfarenheter och företagskultur till efterföljande anläggningar
Roger Svensk, tillträdande COO