Brasilianska börsen B3 flyttar aktiemarknaden till clearingsystem från svenska Cinnober

  • Motsvarande 6,4 miljarder USD i sänkta marginalsäkerhetskrav på cleringhusets medlemmar
  • Andra fasen avslutad i ett av de mest omfattande integrationsprojekten bland världens clearinghus 
  • Effektivare riskhantering uppnås genom att i realtid analysera risk på hela värdepappersportföljer

Brasilianska börsen och clearinghuset B3, en av världens största finansiella marknadsplatser, flyttade under måndagen över post-trade-hanteringen av sina aktie- och obligationsmarknader till sitt nya multifunktionella clearingsystem. Den tekniska lösningen levereras av Cinnober, baserad på det svenska företagets produkt TRADExpress RealTime Clearing.

Flytten utgjorde fas två av B3:s omfattande ”Post-Trade Integration Project” (IPN). Projektet syftar till att konsolidera B3:s, från början fyra separata, clearinghus till en integrerad enhet. Det nya clearinghuset kommer att hantera affärer i aktier, derivat, stats- och företagsobligationer samt valutor. Derivatmarknaden, inklusive ”OTC”-handel (Over-the-Counter), var först ut att lanseras på den nya plattformen i projektets första fas.

Med ett integrerat clearinghus som drivs på en gemensam, modern teknisk plattform kan B3 hantera risk mer effektivt. Genom att analysera risk över hela värdepappersportföljer kan clearinghuset se nettoeffekter när innehav av olika finansiella instrument, med motsatta positioner i samma underliggande tillgång, neutraliserar risk. Redan i fas ett kunde säkerhetskraven på marknadsaktörerna sänkas med cirka 20 miljarder brasilianska Real (BRL) till följd av den effektivare hanteringen.

B3 uppskattar att effekten från måndagens lansering av fas två innebar att marginalsäkerhetskraven kunde sänkas med ytterligare BRL 21 miljarder, samtidigt som clearinghusets säkerhetsnivå till fullo bibehålls.

Harmoniserade processer och regelverk—samt ett gemensamt fönster för värdepappersleveranser och betalning för alla marknadssegment—innebär även lägre kostnader för drift och optimerad cash management för clearinghusets medlemmar.

”Med denna lansering uppnår Brasiliens finans- och kapitalmarknader en ny nivå av effektivitet”, säger Cícero Augusto Vieira Neto, Chief Operating Officer på B3.”Genom att integrera marknadssegmenten i ett gemensamt clearinghus, och använda ett realtidssystem, kan vi erbjuda mer kapitaleffektiva tjänster, förbättra marknadsaktörernas likviditet och sänka deras driftkostnader. Med en infrastruktur som har kapacitet att hantera kraftigt växande volymer banar B3 väg for fortsatt tillväxt, och systemets flexibilitet gör att vi snabbt kan svara på marknadens behov.”

I dagsläget hanterar B3 omkring en miljon transaktioner per dag i genomsnitt på sina marknader, med toppar på upp till tre miljoner transaktioner per dag. Det nya clearingsystemet har initial kapacitet att hantera tio miljoner transaktioner per dag.

”Det här är en viktig milstolpe i ett globalt sett mycket framstående projekt,” säger Cinnobers vd Veronica Augustsson. ”B3:s strategi att integrera sina fyra clearinghus medför stora vinningar för den brasilianska marknaden och vi är stolta över att ha en central roll i det. Med vår teknologi bygger vi säkrare men även effektivare marknader där aktörerna känner till risk och marginalskrav i realtid. Detta gör att clearinghuset inte behöver knyta upp onödigt mycket kapital i form av ställda säkerheter från investerarna.”

Cinnobers clearingsystem TRADExpress RealTime Clearing är en revolutionerande lösning för effektivare och säkrare post-trade tjänster. Systemet är byggt utifrån de utmaningar som clearinghus möter i en omstöpt bransch med elektronisk handel och nya regleringar på världens finansmarknader.

B3 S.A.—Brasil, Bolsa, Balcão—är en av världens största marknadsplatser. Andra clearinghus som använder sig av Cinnobers system är Japan Exchange Group, LME Clear (London Metal Exchanges eget clearinghus) och Dubai Gold & Commodities Exchange.

För vidare information om det nya brasilianska clearinghuset, se http://clearing.com.br/en/#clearing.

Klicka här för att se intervjun med Veronica Augustsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober Financial Technology
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

B3 Press Office
Tel. +55-11–2565-7473
imprensa@b3.com.br

Om Cinnober Financial Technology
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Om B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão är en av världens största finansiella marknader. B3:s tjänster spänner över börshandel, clearing, och andra så kallade post-trade tjänster, till registrering av OTC transaktioner och fordons- och fastighetslån. B3 etablerades i mars 2017 då aktie-, råvaru- och derivatbörsen BM&FBOVESPA gick samman med Cetip, en leverantör av finansiella tjänster för den organiserade OTC-marknaden.

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar