Cinnober introducerar dotterbolaget Minium

- ett led i att än tydligare positionera erbjudandet mot respektive delmarknad

Minium bildades, som ett nytt dotterbolag inom Cinnober under slutet av förra året, för att erbjuda teknologi och tjänster för realtidsclearing till internationella storbanker. Utvecklingen löper enligt plan med ambitionen att Miniums lösningar, som når marknaden under 2018, kommer att modernisera och effektivisera driften av så kallade client clearing-tjänster inom banksektorn. Detta är ett område som möter nya regleringar, hårdare kapitalkrav och höga kostnader för äldre system och omodern teknologi.   

Minimum baserar sina lösningar på Cinnobers befintliga teknologi gentemot börser och clearinghus, och kommer att erbjuda banker och deras kunder möjligheten att i realtid få en fullständig överblick av sin riskexponering mot olika marknader. Genom att teknologin kan hantera samtliga handlade tillgångsslag, samt handel som sker såväl på som utanför en börs, möjliggörs effektivare kapitalanvändning och operationella effektiviseringar.

”Cinnober introducerade realtidsclearing till börser och clearinghus och är idag den totalt dominerande leverantören. Vi är övertygade om att det även i bankvärlden finns ett stort behov av våra tjänster för realtidsclearing, då de kan användas till att modernisera processer som i dagsläget är både ineffektiva och kostsamma”, säger Cinnobers vd Veronica Augustsson.

Cinnober har för att än tydligare positionera erbjudandet mot respektive delmarknad samt synliggöra synergier inom koncernen beslutat att marknadsföra dotterbolagen via en ny koncernprofil. För närvarande finns tre olika dotterbolag med fokusområdena: client clearing (Minium), rapportering (Simplitium) och marknadsövervakning som kommer omprofileras framöver i samband med ett branschevent.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com 


Om Cinnober 

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Media

Media