Cinnober utser Peter K. Lenardos till ny vd och koncernchef

Cinnobers styrelse har idag utsett Peter K. Lenardos till vd och koncernchef för Cinnober Group. Lenardos är sedan i juni i år bolagets CFO och var dessförinnan under en tid verksam inom Cinnober som Senior Financial Advisor. Utnämningen träder i kraft med omedelbar verkan. Peter Lenardos kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Cinnobers kontor i både Stockholm och London.

Före hans engagemang i Cinnober innehade Lenardos rollen som Londonbaserad Managing Director på Royal Bank of Canada (RBC). Under tiden på RBC etablerade han bland annat nya verksamheter inom Global Market Infrastructure och European Diversified Financials, samtidigt som han utvecklade ett brett kontaktnät med ledningen hos globala och nationella aktörer inom marknadsinfrastruktur och kapitalförvaltning.

Veronica Augustsson, som varit koncernchef sedan 2012, lämnar Cinnober för att anta nya utmaningar utanför koncernen. Styrelsen tackar henne för hennes betydelsefulla bidrag och önskar henne all lycka i hennes framtida uppdrag.

Genom utnämningen är rollen som Group CFO vakant, varför Lenardos kommer kvarstå i denna roll under en interimsperiod. Bolaget initierar nu en rekryteringsprocess för denna vakans.

Styrelsen upprepar bolagets målsättningar att uppnå lönsamhet 2019 och fortsätta att själv finansiera sin affärsverksamhet och expansiva satsningar. Cinnober är den enda oberoende leverantören av ledande handels- och clearingteknologi till börser och clearinghus på global basis.

Cinnober rapporterar sina Q2-resultat enligt planerna den 23 augusti klockan 8:00 i Stockholm, med ett efterföljande konferenssamtal klockan 10:00.

Kontaktperson:
Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46-73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Peter Lenardos
Peter Lenardos, som är född, uppvuxen och utbildad i USA, har dubbelt medborgarskap i USA och Storbritannien. 2005 flyttade han från USA till London, där han bor idag. Lenardos har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning vid University of Notre Dame (USA), samt en MBA från Northwestern Universitys Kellogg School of Management (USA). Han har idag mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner inom finansbranschen i USA och Europa.

Om Cinnober
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com.

Denna information är sådan information som Cinnober Financial Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2018 kl. 14:00 CET.

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar