2019 Q1 – Större variation på konsultmarknaden (Infographic)

Report this content

De flesta av konsultbolagen visar en fortsatt stark marknad i sina Q1-rapporter men med större skillnader och svaghetstecken inom vissa segment. eWork nämner exempelvis faktorer som en mer osäker marknad med större variationer. Vissa större kunder minskar även antalet konsultinköp, såsom Volvo Cars tidigare i veckan.

Under de senaste åren har vi varit bortskämda med konsultbolagens starka tillväxttal. Fortfarande är det många bolag som visar en god tillväxt, hälften av de börsnoterade konsultbolagen har över 10 procent tillväxt men är samtidigt ofta driven av förvärv. 

Det är även många bolag som har relativt låg tillväxt eller minskad omsättning jämfört med föregående år.

Rörelsemarginalerna är i paritet med föregående år, där hälften har ökat och resten har minskat. Avensia, Precio Fishbone, Knowit och HiQ tillhör de mest lönsamma. 

Läs mer och se vår infograf om sammanställningen av Konsultbolagens Q1 Rapporter för 2019.

 

Cinode är Sveriges ledande leverantör av smarta verktyg och affärsstöd specifikt utvecklade för konsultföretag inom IT-, teknik- och managementkonsulting. Företaget lanserade 2015 molntjänsten Cinode. Idag finns specialutvecklade moduler för kompetensinventering, säljstöd integrerat med leverans- och beläggningsplanering, rekrytering samt effektiv hantering av partners och underkonsulter. Besök www.cinode.com för mer information.

Prenumerera

Media

Media