2020 och Q4 - Negativ tillväxt men bättre marginaler hos konsultbolagen

Report this content

Pandemiåret 2020 avslutades med positiva tongångar i konsultbranschen. De flesta konsultbolagen såg att efterfrågan var tillbaka på goda nivåer under slutet av året. Intäkterna sjönk som väntat i branschen. Över hälften av de börsnoterade konsultföretagen hade lägre omsättning än 2019 detta trots en hel del förvärv.

Bolagen har dock lyckats parera en lägre försäljning med sänkta kostnader vilket medfört att marginalen hos de flesta företag faktiskt till och med är bättre än året innan. Detta visar Cinodes nya sammanställning över konsultbolagens bokslut.

De svenska börsnoterade konsultbolagen visade en omsättningsminskning på i snitt sex procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. För helåret blev intäkterna i snitt 2,5 procent lägre med ett starkt första kvartal som utjämnade.

 - Vi ser att två av tre börsnoterade konsultbolag hade lägre omsättning under det sista kvartalet jämfört med året innan. En tredjedel har minskat sin omsättning med tio procent eller mer. Det som dock är positivt är att marginalerna har hållits uppe och två av tre konsultbolag har faktiskt bättre marginaler i år jämfört med 2019. Statliga stöd kombinerat med hård kostnadskontroll, färre resor, inställda utbildningar och konferenser har gjort att konsultbolagen har klarat sig bra, säger Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Skills Management-plattformen Cinode.

Exsitec och Addnode har vuxit mest. Båda bolagen är stärkta av tidigare förvärv. Softronic och Precio Fishbone visar starka marginaler över året. Antalet medarbetare i konsultbolagen i utgången av året är klart lägre än för ett år sedan.

 - Två av tre konsultbolag har bantat personalstyrkan. Det är färre antal medarbetare nu jämfört med ett år sedan och en tredjedel av bolagen har tappat mer än tio procent av sin personal. Vi ser dock positiva tendenser eftersom rekryteringstakten går upp samtidigt som antalet partneraffärer ökar, säger Mattias Loxi. 

Ta del av den unika Infografen över de börsnoterade konsultbolagens bokslut 2020 hos Cinode.

Mattias Loxi

Medgrundare/CMO
 mattias.loxi@cinode.com
073-514 21 70 

About Cinode

We are Cinode, a platform that demystifies and matches your skills. Our vision is to change how talents are matched with the right challenge - within and between companies - so that everyone gets the same opportunities to make their talents and ambitions visible. Take control of competence and enable the right talent to be matched with the right assignment. Founded in 2010, the Cinode platform is the market leader in skills management and seamless sourcing with users in more than 20 countries. 
 

https://cinode.com 

#demystifyyourskills 

Prenumerera

Media

Media