­Därför är konsultbolagen efter inom digitalisering

Report this content

Trots att många konsultföretag hjälper sina kunder inom digitalisering är den digitala mognaden fortsatt låg hos svenska Professional Services -företag. Den mest bidragande orsaken till detta är, enligt bolagen själva, att de saknar ”pains” för att behöva förändras med hjälp av digitalisering.

Antalet medarbetare inom konsultbolag som arbetar med att digitalisera sin egen affär är låg. Affärsmodellerna är i stort sett detsamma och bolagen ser inte digitala skalfördelar med att använda automation och AI i leveranserna. Detta visar årets undersökning av ”Den digitala mognaden i Professionell Services-branschen 2021”, genomförd av Digital Engine och Cinode.

Den anledning som kommer högst i rangordningen till varför de inte kommit längre i digitaliseringen är att konsultbolagen saknar tillräcklig pain.

– Detta är både talande och intressant. Just nu råder högkonjunktur hos många konsultbolag som är slutsålda och då är anledningen till att digitalisera mindre. Samtidigt ser vi att timpriser och konsultlöner börjar att glida isär vilket påverkar marginalerna. Konsultmäklarnas inträde har även gjort att många konsultföretag kommit längre från sina köpare. Behovet av att paketera sina tjänster bättre och applicera digital teknik i högre utsträckning kan komma snabbt, säger Per Defalva, vd på Digital Engine.

När det gäller digitalisering av leveranser genom dokumenthanteringssystem, kunskapshantering, dataanalys samt automation är drygt 6 av 10 tveksamma till att deras företag kommit långt med detta. Få bolag anser även att de har digitaliserat abonnemangstjänster, självbetjäning, kundportaler och mer avancerade samarbetsytor.

– Från svaren på många av frågorna ser vi att bolagen är något mer positiva i år jämfört med förra årets undersökning. Men totalt sett är de positiva svaren i minoritet. De som deltagit i undersökningen är mest nöjda med hur företagen har digitaliserat det administrativa stödet med ekonomisystem, tidrapportering och CRM, säger Per Defalva.

Svårt att nå ökad tillväxt

Dock är den interna effektiviteten inom kompetens, matchning och partnerskap eftersatt. Färre än hälften av företagen har digitaliserat stöd för Skills Management. Bara fyra procent anser att de har mycket god koll på sina underkonsulter och partnersamarbeten.

 – Konsultbolagens viktigaste värde är deras samlade kompetens som utgörs av medarbetare, underkonsulter och partners. Därför är det oroande att företagen inte arbetar aktivt med Skills Management. Dessutom hanterar konsultbolagen oftast matchningen av uppdrag manuellt vilket gör att de inte nyttjar sin fulla potential. Då får de svårt att nå ökad tillväxt och lönsamhet, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode.

Drygt 100 beslutsfattare, leveransansvariga och påverkare inom IT, Management, Teknik, Redovisning, M&A, Revision & Compliance och Skatt har svarat på hur de uppfattar den digitala mognaden i sina företag. Detta är en uppföljning av 2020 års undersökning.

Presentationen av undersökningen sker digitalt 17/6 kl 11:00 i form av webbinarium och är öppen för alla. Anmäl dig här; https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kluqNuc9SISqetny75OvTA

Mattias Loxi

Medgrundare/CMO
 mattias.loxi@cinode.com
073-514 21 70

Per Defalva
Vd och grundare Digital Engine
per.defalva@digitalengine.se
076-048 38 38

About Cinode

We are Cinode, a platform that demystifies and matches your skills. Our vision is to change how talents are matched with the right challenge - within and between companies - so that everyone gets the same opportunities to make their talents and ambitions visible. Take control of competence and enable the right talent to be matched with the right assignment.

Founded in 2010, the Cinode platform is the market leader in skills management and seamless sourcing with users in more than 20 countries. https://cinode.com

#demystifyyourskills

 

About Digital Engine
 

Digital Engine started up 2020 and is led by Per Defalva. Per has worked with key topics on the IT agenda for over 20 years. For the past 6 years as CIO for PwC Sweden, he had a leading role in growing their digital factory and shifting the business mindset on IT. Prior to that, Per worked for 10 years as a management consultant at several leading firms in the area, and prior to was a system developer. 

Prenumerera

Media

Media