Konsultbolagen med högst andel kvinnor 2019

Report this content

Vilka konsultbolag lyckas rekrytera flest kvinnor? För femte året i rad har Cinode gått igenom de senaste årsredovisningarna för att titta på det totala utfallet men också för att granska hur könsfördelningen i styrelserna ser ut.

För första gången är andelen kvinnor i chefsposition i näringslivet lika hög som andelen anställda kvinnor i näringslivet totalt. Detta visar nya siffror från Ekonomifakta. Förra året uppgick båda måtten till 38 procent.

Av omkring 147 000 chefer i näringslivet var nästan 55 000 kvinnor under föregående år. Detta innebär en ökning med 21 procentenheter sedan 1998.

Forskning visar att jämställda bolag är mer lönsamma och jämställdhet utgör en central faktor för företags övergripande framgång. En varierad ledning och styrelse besitter en större kompetens att grunda viktiga beslut på. Dessutom handlar det om att förstå sig på kundens behov. Och nog vågar vi påstå att det är få bolag som enbart har män som kunder.

IT- och teknik har betydligt lägre andel kvinnor

IT&Telekomföretagen tog nyligen fram siffror från Statistiska centralbyrån som visar att andelen kvinnliga medarbetare faktiskt har minskat de senaste åren, till 28 procent. För tio år sedan var siffran 32 procent.

Bland teknikkonsultbolagen är andelen kvinnor omkring 32 procent totalt, enligt Innovationsföretagen.

En positiv faktor är dock att andelen kvinnliga vd:ar har ökat betydligt under de senaste åren.

Konsultbolagen har stort fokus på jämlikhet

Hos konsultbranschen finns ett stort fokus på att få in fler kvinnor i sektorn och nå en ökad jämlikhet. Årsredovisningarna avslöjar att frågan är högt upp på dagordningen och initiativen är många. Kraven på arbetsgivaren är högre idag, vilket kräver ett aktivt och trovärdigt jämställdhets-, mångfalds- och miljöarbete.

För femte året i rad har vi gått igenom årsredovisningarna och kontaktat konsultföretag med fler än 50 medarbetare för att skapa oss en helhetsbild av andelen kvinnor i konsultsektorn.

Se vår infografik över vilka konsultbolag som 2019 har högst andel kvinnor samt könsfördelningen i styrelsen.

 

 

 

 

 

Mattias Loxi
Medgrundare/CMO
0735142170
mattias.loxi@cinode.com

Om Cinode

Cinode är Sveriges ledande leverantör av smarta verktyg och affärsstöd specifikt utvecklade för konsultföretag inom IT-, teknik- och managementkonsulting. Företaget lanserade 2015 molntjänsten Cinode. Idag finns specialutvecklade moduler för kompetensinventering, säljstöd integrerat med leverans- och beläggningsplanering, rekrytering samt effektiv hantering av partners och underkonsulter.

Besök www.cinode.com för mer information.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media