Konsultkollen 2018: Stark tillväxt hos konsultbolagen men minskade rörelsemarginaler

2017 var ännu ett toppenår för konsultbolagen. 80 procent av bolagen växte i omsättning och 70 procent ökade antalet medarbetare. Höga beläggningstal men även många förvärv drev på tillväxten.

På marginalsidan var det dock ”bara” 45 procent av bolagen som lyckades öka rörelsemarginalerna. Genomsnittsmarginalen sjönk exempelvis från 7,2 till 6,5 procent. Cinode släpper nya Konsultkollen 2018 där över 200 konsultbolag kan jämföras utifrån olika nyckeltal. 

Mer än hälften av bolagen hade en tillväxt på över tio procent. Conscia NetsafeProcessus och Omecon var konsultbranschens snabbast växande företag.

Inspiro visade högst rörelsemarginal följt av McKinsey, DevcoreNetlight samt XLENT.

Konsultkollen 2018 med sorterbara tabeller hittar du här;
http://www.cinode.com/konsultkollen

 

 

Mattias Loxi
Medgrundare/CMO
0735142170
mattias.loxi@cinode.com

Om oss

Cinode är Sveriges ledande leverantör av smarta verktyg och affärsstöd specifikt utvecklade för konsultföretag inom IT-, teknik- och managementkonsulting. Företaget lanserade 2015 molntjänsten Cinode. Idag finns specialutvecklade moduler för kompetensinventering, säljstöd integrerat med leverans- och beläggningsplanering, rekrytering samt effektiv hantering av partners och underkonsulter. Besök www.cinode.com för mer information.

Prenumerera

Media

Media