Svenska Professional Services-företag långt efter inom digitalisering

Report this content

Trots att många konsultföretag hjälper sina kunder inom digitalisering är den digitala mognaden låg bland svenska Professional Services-företag. Endast en tredjedel av bolagen har förändrat sina affärsmodeller i och med digitaliseringen och en procent av beslutsfattarna anser att de använder automation samt AI i sina kundleveranser. Detta visar en ny unik undersökning från Digital Engine och Cinode.

Digitala självbetjäningstjänster är ovanliga, speciellt inom it, teknik och management där en av tio anser att deras bolag erbjuder detta väl. Häpnadsväckande få anser även att de har investerat tillräckligt i dataanalys. Bara en procent av beslutsfattarna har en väl utvecklad dataplattform som nyttjas för kundleveranser.

- De flesta bolag inom Professional Services har en lång resa framför sig för att nyttja digitaliseringens krafter. De traditionella affärsmodellerna, baserade på individer som tar betalt per timme, tros även leva kvar framöver. Exempelvis ser vi att branschen kommer vara fortsatt resurstung då endast tre av tio bolag tror att de kan nå sina mål med färre medarbetare än idag, säger Per Defalva, vd på Digital Engine.
 

Svårt att nå ökad tillväxt

Intern effektivitet inom kompetens, matchning och partnerskap är också eftersatt. Endast en tredjedel av företagen har digitaliserat sin kompetenshantering. Bara fem procent anser att de har mycket god koll på sina underkonsulter och partnersamarbeten.

 - Konsultbolags viktigaste värde är deras samlade kompetens bland sina medarbetare, under- konsulter och partners. Därför är det oroande att företagen inte har bättre koll på detta. Dessutom hanteras matchningen av uppdrag oftast manuellt vilket gör att bolagen inte nyttjar hela sin potential. Då får de svårt att nå ökad tillväxt och lönsamhet, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode.

Drygt 300 beslutsfattare, leveransansvariga och påverkare inom IT, Management, Teknik, Redovisning, M&A, Revision & Compliance och Skatt har svarat på hur de uppfattar den digitala mognaden i sina företag. 

 

På fredag 29/5 kl 11:00 presenteras resultat, analys och insikter av undersökningen i ett kostnadsfritt webbinarium; 

Klicka här för att anmäla dig


Per Defalva, vd Digital Engine

per.defalva@digitalengine.se
0760-48 38 38


Mattias Loxi, medgrundare Cinode
mattias.loxi@cinode.com
073-514 21 70


Om Cinode

Cinode är Sveriges ledande leverantör av smarta verktyg och affärsstöd specifikt utvecklade för konsultföretag inom IT-, teknik- och managementkonsulting. Företaget lanserade 2015 molntjänsten Cinode. Idag finns specialutvecklade moduler för kompetensinventering, säljstöd integrerat med leverans- och beläggningsplanering, rekrytering samt effektiv hantering av partners och underkonsulter. Besök www.cinode.com för mer information.

 

About Digital Engine

Digital Engine started up 2020 and is led by Per Defalva. Per has worked with key topics on the IT agenda for over 20 years. For the past 6 years as CIO for PwC Sweden, he had a leading role in growing their digital factory and shifting the business mindset on IT. Prior to that, Per worked for 10 years as a management consultant at several leading firms in the area, and prior to was a system developer. 

Prenumerera

Media

Media