Cint Group AB publicerar årsredovisningen för 2021

Report this content

Cint Groups årsredovisning för 2021 har idag blivit publicerad på https://investors.cint.com/sv/investors

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, Head of IR
Tel: +46 708 252 630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Denna information är sådan information som Cint Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 klockan 18:15.