Ökat antal aktier och röster i Cint Group AB (publ)

Report this content

Per idag den 29 oktober 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cint Group AB (publ) till 150 298 003.

Antalet aktier och röster har ökat med 13 076 200 under oktober till följd av registreringen hos Bolagsverket av den första tranchen av två i den riktade nyemission som bolaget offentliggjorde den 28 oktober 2021 i samband med förvärvet av Lucid Holding AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, Head of Investor Relations
Tel: +46 708 252 630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 29 oktober 2021 klockan 17.30.

Om Cint
Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största plattform för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 145 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 3 000 företagskunder - inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cint för att accelerera insamlingen av konsumentinsikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com.