Ytterligare ett starkt kvartal

Report this content

Finansiell utveckling juli – september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 44,6 procent och uppgick till 34,3 MEUR (23,7). Valutajusterad, organisk tillväxt uppgick till 34,0 procent
 • Bruttoresultatet uppgick till 17,5 MEUR (12,0) och bruttomarginalen uppgick till 50,9 procent (50,7)
 • Justerad EBITDA uppgick till 6,6 MEUR (3,8) och justerad EBITDA-marginal uppgick till 19,4 procent (16,2). Justerad EBITDA exklusive valutakursvinst/-förlust på rörelseposter uppgick till 5,9 MEUR (4,2) och marginalen till 17,2% (17,8)
 • Justerat resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 EUR (0,01)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 EUR (-1,20)

Finansiell utveckling januari – september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 41,2 procent och uppgick till 94,2 MEUR (66,7). Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 40,5 procent
 • Bruttoresultatet uppgick till 48,4 MEUR (34,5) och bruttomarginalen uppgick till 51,4 procent (51,8)
 • Justerad EBITDA uppgick till 17,3 MEUR (10,7) och justerad EBITDA-marginal uppgick till 18,4 procent (16,1). Justerad EBITDA exklusive valutakursvinst/-förlust på rörelseposter uppgick till 16,7 MEUR (11,0) och marginalen till 17,8% (16,5)
 • Justerat resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,09 EUR (0,04)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,04 EUR (-3,17)

Västentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Inga väsentliga händelser under det tredje kvartalet

VD Tom Buehlmann:
Cint redovisar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 44,6 procent under det tredje kvartalet 2021 och uppgick till 34,3 MEUR jämfört med 23,7 MEUR under samma period föregående år. Organisk tillväxt, justerat för valutaeffekter, uppgick till 34,0 procent huvudsakligen drivet av stark tillväxt inom segmentet teknikdrivna företag samt i EMEA-regionen.

EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 6,6 MEUR (3,8) i kvartalet, vilket motsvarar 19,4 procent (16,2) i EBITDA-marginal. Vår lönsamhet har ökat betydligt under de senaste tolv månaderna, huvudsakligen som ett resultat av skalfördelar på ökade volymer.

Niomånadersperioden till september 2021 har varit stark och vi räknar med att leverera ett starkt helårsresultat för 2021 med en tillväxt som markant överstiger vårt kommunicerade årliga tillväxtmål om 20 procent. I samband med noteringsprocessen kommunicerade vi vikten av att överträffa förväntningarna och noterar med tillfredsställelse att Cint kommer mer än väl göra det för 2021. Om vi blickar förbi det fjärde kvartalet ser vi goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling under början av 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Andersson, CFO
Tel: +46 760 448 330
E-post: joakim.andersson@cint.com

Patrik Linzenbold, Head of IR
Tel: +46 708 252 630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl 08:00 CET.

Om Cint

Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största plattform för digitala marknadsundersökningar, bestående av 145 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 3 000 företagskunder - inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cint för att accelerera insamlingen av konsumentinsikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com.

Prenumerera