Cinven genomför slutgiltig försäljning av Visma

Report this content

Framgångsrik försäljning stärker Cinvens branschledande track record inom teknik, media och telekom (TMT)

Det internationella riskkapitalbolaget Cinven tillkännager i dag försäljningen av bolagets återstående andel i Visma till Hg och Canada Pension Plan Investment Board för en icke-offentliggjord summa. För Cinven innebär transaktionen ett slutgiltigt utträde ur Visma, efter en delförsäljning som gjordes till ett konsortium lett av Hg i juni 2017.

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara. Företaget tillhandahåller bland annat program för redovisning samt skatt- och betalningstjänster till små och medelstora företag, detaljhandeln och myndigheter i Norden, Benelux och Baltikum. Cinvens arbetsgrupp inom TMT identifierade Visma som en attraktiv investeringsmöjlighet givet bolagets marknadsledande position i Norden, dess försäljning av affärskritisk mjukvara till en bred kundbas, en abonnemangsmodell med höga regelbundna intäkter och en stor tillväxtpotential kopplad till att kunder överför sin befintliga lokala programvara till moln-baserade lösningar. Efter att ha följt Visma sedan 2008 investerade Cinven slutligen i bolaget under 2014.

Sedan 2014 har Cinven arbetat nära Vismas branschledande ledningsgrupp och bolagets övriga investerare för att generera starka finansiella resultat med en intäktsökning på över 25 procent per år, samtidigt som Visma har omvandlats till en mer renodlad leverantör av molnbaserade tjänster. Detta har bidragit till en fördelaktig exit-värdering för Cinven. Viktiga framgångar för Visma under Cinvens ägandeskap inkluderar:

 • Implementeringen av en lyckad förvärvsstrategi, med mer än 80 förvärv genomförda i Norden, Benelux och Baltikum.
 • Stark underliggande försäljningstillväxt genom investeringar i Vismas marknadsföringskapacitet och infrastruktur för att ta tillvara på försäljningsmöjligheter inom hela Vismas breda produktportfölj.
 • Accelerering av verksamhetens övergång från traditionell lokal programvara till molnbaserade tjänster, med intäkter från software-as-a-service (‘SaaS’) och liknande tjänster motsvarande 40 procent av dagens affär (jämfört med 10 procent vid förvärvet).
 • Effektivisering av bolaget genom försäljningen av funktioner utanför nyckelområdena, som Vismas förvaltningsverksamhet, verksamheten för utkontraktering av affärsfunktioner och vissa områden inom detaljhandelsverksamheten.

Chris Good, Partner vid Cinven, säger:

”Øystein och hans enastående team skapar helt enkelt den bästa finansiella och redovisningsfokuserade mjukvaruverksamheten i norra Europa. Vi är stolta över att ha varit en del av framstegen som företaget har gjort under de senaste fem åren, där vi har bidragit till över 80 förvärv och investerat i spännande expansion i både de regioner där företaget är verksamt och inom produktportföljen”.

Øystein Moan, VD vid Visma, kommenterar:

”Det har varit fantastiskt att jobba med Cinven. Cinvens team har visat en utomordentlig förståelse för vår verksamhet och marknad och har hjälpt oss att omforma vår organisation för att driva betydande tillväxt. Verksamheten har verkligen förändrats till en ledande software-as-a-service-leverantör i Europa, och vi har en väldigt stark position i dag, mycket tack vare stödet från Cinven och våra andra medinvesterare.”

Den framgångsrika försäljningen av Visma stärker Cinvens starka track record inom TMT, med försäljningar av företag som Ufinet Group, HEG och Numericable. Samtidigt med dessa framgångsrika försäljningar har Cinvens team inom TMT fortsatt att aktivt investera i sektorn, med nya förvärv av bolag som RTB House, One.com, Ufinet International och Allegro.

Fullbordan av transaktionen förväntas under andra kvartalet 2019. Inom ramarna för denna transaktion var Freshfields rådgivare till Cinven.

För mer information vänligen kontakta:

Cinven Partners LLP (rådgivare Cinvens fond fem)

Vanessa Maydon   

Tel. + 44 (0) 207 661 3325 / + 44 (0) 7802 961 902

Email. vanessa.maydon@cinven.com

Peter Folland

Tel. +44 (0) 207 667 3248

Email. peter.folland@cinven.com

JKL

Sigrun Fagerfjäll

Tel. + 46 (0) 70 460 80 40

Email: sigrun.fagerfjall@jklgroup.com 

Om Cinven

 • Cinven är ett ledande europeiskt riskkapitalbolag som inriktar sig på att utveckla europeiska bolag i världsklass.
 • Cinvens fonder investerar i sex huvudsakliga områden: företagstjänster, konsumentprodukter, finansiella tjänster, medicin och sjukvård, verkstadsindustri, samt teknik, media och telekommunikation (TMT).
 • Cinven har kontor i London, Frankfurt, Paris, Milano, Madrid, Guernsey, Luxemburg, Hong Kong och New York.
 • Cinven tar ansvar gentemot sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, lokala omgivning, miljön och samhället.
 • Cinven Capital Management (V) General Partner Limited och Cinven Capital Management (VI) är godkända och reglerade av Guernsey Financial Services Commission och Cinven Partners LLP, rådgivaren till Cinven Funds, är godkänd och reglerad av the Financial Conduct Authority.
 • I detta pressmeddelande betyder ”Cinven”, beroende på kontexten, någon av eller samtliga av Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo1) S.A., och deras respektive Associates (definierade i the Companies Act 2006) och/eller fonder förvaltade eller rådgivna av koncernen.
 • För mer information, se www.cinven.com


Dokument & länkar