Cinven reser 10 miljarder euro till sin sjunde fond

Report this content

Det internationella riskkapitalbolaget Cinven har avslutat kapitalanskaffningen till sin sjunde fond (”fonden”) som nu stängs med totalt 10 miljarder euro (drygt 100 miljarder kronor) i utfäst kapital.

 • Fonden uppnådde nivån för maximalt förvaltat kapital (så kallat ”hard cap”) på mindre än fyra månader, och var övertecknad. Detta efter den framgångsrika kapitalanskaffningen till Cinvens sjätte fond där hard cap om 7 miljarder euro uppnåddes på fyra månader under 2016.
 • Fortsatt starkt stöd från långvariga investerare, med mycket hög återinvesteringsgrad.
 • Diversifierad investerarbas med 180 investerare från 30 länder runt om i världen.
 • Avspeglar Cinvens höga avkastning, med ett realiserat värde på 11 miljarder euro de senaste tre åren; och
 • Konsekvent investeringsstrategi med fokus på uppköp i Europa och utvalda förvärv i USA.

Cinven har under 30 år fokuserat på att skapa världsledande företag utifrån fondens europeiska fokus och sektorexpertis. Cinven är inriktat på företag där fonden kan driva strategisk tillväxt och operativ förbättring, både i Europa och globalt. Cinvens globala portfölj- och kapitalmarknadsteam arbetar nära teamen som är specialiserade på särskilda sektorer och regioner för att implementera Cinvens strategier för värdeskapande. Detta resulterar i både organisk och förvärvsrelaterad tillväxt av intäkter och vinst.

Alexandra Hess, Partner på Cinven och ansvarig för Investor Relations och kapitalanskaffning säger:

”Det är en viktig milstolpe för Cinven att vi framgångsrikt har fullföljt ytterligare en kapitalanskaffningsprocess på rekordtid. Det är ett bevis på vår goda avkastning under flera år oavsett marknadsläge, teamets styrka och den långvariga relation som Cinven har med sina investerare.”

”Det fortsatta partnerskapet med befintliga investerare, i kombination med stöd från nya, är ytterligare ett bevis på deras förtroende för fondens investeringsstrategi och vår expertis i utvalda sektorer. Cinvens team ser relationen till investerarna i fonden som ett partnerskap och vi är tacksamma för deras stöd som har möjliggjort kapitalanskaffningen på mindre än fyra månader.”

Stuart McAlpine, Managing Partner på Cinven, tillägger:

”Vi har rest en fond som är av rätt storlek i förhållande till möjligheterna på marknaden, och genom Cinvens sektorspecialister fortsätter vi att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter där vi kan definiera strategier för stark tillväxt.”

”Cinven har ett förstklassigt track record i att internationalisera företag och verkställa framgångsrika förvärvs- och utvecklingsstrategier. Vi ligger även i framkant när det gäller att skapa marknadsledande företag på inhemska marknader, samt i att arbeta i nära partnerskap med ledningsgrupper. Vi fortsätter att investera i vårt team bestående av mer än 170 personer; detta säkerställer att vi fortsatt har en plattform för att leverera stark hållbar tillväxt till investerarna i fonden och deras förmånstagare, både i dag och i framtiden.”

Cinven har ett marknadsledande långvarigt track record för uppköp i Europa. Cinvens femte fond, rest år 2012, har genererat en netto-DPI (Distributed Paid In) på 1,4x och är en av de bästa fonderna i sitt slag. Bland de 17 investeringarna i Cinvens femte fond har nio sålts, till en aggregerad multipel om cirka 3,2x. Cinvens senaste fond, den sjätte, har investerat i 15 företag, med huvudkontor i 11 länder. Denna orealiserade portfölj genererade en tvåsiffrig EBITDA-tillväxt förra året. I de två senaste fonderna har Cinven genomfört över 200 tilläggsförvärv, vilket avspeglar Cinvens starka förvärvs- och utvecklingsexpertis.

Sedan januari 2017 har Cinven genomfört sju framgångsrika avyttringar inklusive försäljningen av CeramTec, en global tillverkare av högpresterande keramikkomponenter (3,2x), Medpace, en global forskningsorganisation (3,5x) och Ufinet, en ledande fibernätverksoperatör (6,0x).

Fram till idag har Cinven rest fonder som sammanlagt uppgår till 37 miljarder euro och investerat i 135 företag runtom i Europa och USA. Cinven blev självständigt från British Coals pensionsfond år 1995 och reste sin första fristående fond år 1996.

För ytterligare information:

Cinven Partners LLP (rådgivare till Cinvens sjunde fond)

Vanessa Maydon

Tel. + 44 (0) 207 661 3325

Email. vanessa.maydon@cinven.com

Peter Folland

Tel. +44 (0) 207 667 3248

Email. peter.folland@cinven.com

Om Cinven

 • Cinven är ett ledande internationellt riskkapitalbolag som inriktar sig på att utveckla europeiska och globala bolag i världsklass.
 • Cinvens fonder investerar i sex huvudsakliga områden: företagstjänster, konsumentprodukter, finansiella tjänster, medicin och sjukvård, verkstadsindustri, samt teknik, media och telekommunikation (TMT).
 • Cinven har kontor i London, Frankfurt, Paris, Milano, Madrid, Guernsey, Luxemburg, Hong Kong och New York.
 • Cinven tar ansvar gentemot sina portföljbolag, deras anställda, leverantörer, lokala omgivning, miljön och samhället.
 • Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited and Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited är alla godkända och reglerade av Guernsey Financial Services Commission, och Cinven Partners LLP, rådgivaren till ledningen av Cinvens fonder, är godkänd och reglerad av Financial Conduct Authority.
 • I detta pressmeddelande betyder Cinven, beroende på sammanhang, antingen gemensamt Cinven Group Limited, Cinven Partners LLP, Cinven (LuxCo1) S.A., och deras respektive medlemmar (i enlighet med definitionen i Companies Act 2006) och/eller fonder förvaltade av bolaget, eller där bolaget agerar rådgivare.
 • För mer information, se www.cinven.com

Dokument & länkar