Ny europeisk studie visar: Svenska 24-timmarsmyndigheter har Europas lägsta effektivitetstillväxt

Svenska myndigheters förvandling till så kallade 24-timmarsmyndigheter tappar tempo i förhållande till övriga Europa. Effektivitetsförbättringarna i Sverige har legat på 13 procent det senaste året, vilket ska jämföras med det europeiska snittet på 23 procent. Det visar forskningsstudien Net Impact 2004: Från uppkoppling till produktivitet.

Forskningsstudien Net Impact 2004 är gjord av Momentum Research Group på uppdrag av Cisco System och är en kvalitativ studie som syftar till att visa på vilka åtgärder som varit framgångsrika i moderniseringsarbetet inom offentlig sektor i Europa. Studien innefattar intervjuer med ca 1400 beslutsfattare från lokala, regionala och nationella myndigheter och olika typer av offentlig hälsovård i åtta europeiska länder, varav Sverige är ett av länderna. - I hela Europa pågår en modernisering av den offentliga sektorn. Utvecklingen mot 24-timmarsmyndigheten står högt på dagordningarna. En anledning till att vi gjort undersökningen är att debatten i många länder påminner om den svenska, det vill säga att det är väldigt mycket tyckanden, spekulationer och frågor, men väldigt lite svar och lösningar, säger Sverker Hannervall VD Cisco System Sweden AB. 3 till 7 gånger högre produktivitetsförbättring I studien identifierades vilka lösningar och åtgärder inom områdena Internettillämpningar, nätverkstekniker, affärsprocesser och organisationsrutiner som de organisationer som har fått störst effektivitetsförbättringar har vidtagit. Studien visar dessutom att de organisationer som har infört dessa "bästa lösningar" inom samtliga områden är mellan tre till sju gånger mer produktiva än andra organisationer. Studien konstaterar att Sverige har en av de mest utvecklade nätverksinfrastrukturerna av de länder som ingick i studien. Trots detta ligger effektivitetstillväxten på endast 13 procent, vilket var ett av de lägsta talen i undersökningen. Detta kan jämföras mot genomsnittet på 23 procent. - Att Sverige har en lägre effektivitetstillväxt är oroande, även om man självklart måste ta hänsyn att detta är från en tämligen hög nivå eftersom vi var tidiga med en utbyggd IT-infrastruktur och ett högt Internetanvändande. Vår förhoppning är att studien skall kunna utgöra ett viktigt underlag för fortsatta diskussioner om hur vi kan utveckla vår offentliga sektor till effektiva 24-timmarsmyndigheter, säger Sverker Hannervall. Svenskar fokuserar på kostnadsbesparingar En annan intressant iakttagelse i studien är att svenska beslutsfattare ser kostnadsbesparingar som det viktigaste målet med införandet av 24-timmarsmyndigheter. Europeiska beslutsfattare uppgav andra mål som viktigare. Till exempel uppgav 79 procent av organisationerna i Europa att effektivitet (d.v.s. att korta handläggningstiderna och nöjda användare) är viktiga målsättningar. Motsvarande siffra för Sverige var 66 procent. Studien visar också att överdriven fokus på minskade kostnader är förknippat med viss risk. Organisationer som fokuserar allt för mycket på kostnadsbesparingar lockas att spara pengar på bekostnad av andelen nöjda medborgare och andra viktiga produktivitetsfaktorer. Om Net Impact Ca 1400 beslutfattare från lokala, regionala och nationella myndigheter och olika typer av offentlig hälsovård var intervjuade för Net Impact 2004. De intervjuade representerade åtta länder: Frankrike, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Spanien, Sverige samt England. Net Impact är den fjärde i en serie av forskningsprojekt som utvärderar vilken effekt Internetteknik har på organisationer och deras produktivitet. Den svenska studien kan laddas ner på: http://extra.cisco.se/cwat/files/Net_Impact_2004_Sweden.pdf Den europeiska studien kan laddas ner på: http://www.netimpactstudy.com/pdf/NetImpact_04b.pdf För bilder på Sverker Hannervall, VD Cisco System Sweden AB: http://www.cisco.com/global/SE/news/spokespeople_popup.shtml För mer information kontakta: Katrin Boström Informationsansvarig, Cisco Systems Sweden AB Tel: 070-605 90 48 E-post: katrin.bostrom@cisco.com

Dokument & länkar