Adverty: Partnerskap i USA och Polen startskott för global försäljning

Adtech-bolaget Adverty har inlett samarbeten med både amerikanska Smaato samt polska Mobiem Polska för att accelerera försäljningen av sömlösa annonser inbyggda i spel.

Bolagets vd Niklas Bakos berättar i en intervju att marknaden börjar förstå att allt färre personer i dag tittar på TV eller använder webben, för att i stället konsumera mer strömmande video och spela spel.

Advertys plattform gör det möjligt för en annons att hamna på exempelvis en billboard i miljön inne i ett spel, i stället för att företag ska annonsera på exempelvis webbsidor, vilket innebär att annonseringen blir en naturlig del av spelupplevelsen.

Niklas Bakos, vd Adverty. (Källa: Adverty)

Ramavtal i Polen viktig milstolpe

Mobiem Polska beskriver Niklas Bakos som en av de största mobila marknadsföringsbyråerna i Polen som specialiserar sig på displayannonsering, och det tecknade ramavtalet ser han som en viktig milstolpe för Adverty.

"Den polska marknaden är en väldigt intressant marknad i Europa, Polen har nästan 40 miljoner invånare och de ligger i framkant när det kommer till teknik och annonsering. Mobiem Polska har samarbeten med i stort sett alla ledande mediebyråer i Polen. Genom detta samarbete får vi alltså tillgång till en ledande aktör som på lokal basis kan sälja in vårt erbjudande", beskriver Niklas Bakos.

Styrkan i ett sådant samarbete menar han ligger i att Adverty får en indirekt säljstyrka som redan är etablerad och marknadsledande lokalt.

"Mobiem Polska har redan visat upp vårt erbjudande för ett flertal varumärken, såsom McDonalds, Nickelodeon, LEGO, Coca-Cola, Unilever och H&M, som är väldigt intresserade av att hoppa på vårt erbjudande direkt vid lanseringen av plattformen i Polen", förklarar vd:n.

Partnerskapet med Mobiem Polska förklarar Niklas Bakos som en av de större lanseringarna hittills av Advertys erbjudande, vilket förväntas resultera i tidiga intäkter som överstiger Advertys totala omsättning sedan start, med start första kvartalet 2020.

"Det är egentligen det första konkreta resultatet till kommande intäkter, sett då till vårt nya sätt att arbeta med samarbetspartners. Pilotkampanjer med startbudgetar på mellan 7.000 och 13.000 euro per varumärke planeras att inledas i regionen under första kvartalet 2020", säger Niklas Bakos.

Partnerskap med Smaato öppnar upp för global närvaro

Partnerskapet med Smaato, en global programmatisk plattform som används av stora varumärken och medieköpare för att specifikt nå annonsytor inom mobilspel och appar, beskriver Niklas Bakos som ett perfekt samarbete:

"Hittills har vi redan partnerskap med stora partners som kan hjälpa oss att få varumärken att nå våra annonsytor, men det som gör Smaato unika är att de dels är en global organisation med en etablerad säljorganisation runt om i världen, men även att de som vi endast är fokuserade på in-app", säger Niklas Bakos.

"Att ha en partner som Smaato som kan hjälpa oss att sälja in vår produkt runt om i världen är av stor fördel", fortsätter han.

Avtalet ger enligt Niklas Bakos Smaatos kunder på köpsidan storskalig tillgång till Advertys unika sömlösa in-game-annonsytor, samtidigt som Adverty kan etablera sig mot globala annonsörer som vill annonsera inuti spel.

Full fokus på försäljning

Adverty genomför i december en företrädesemission som vid fullteckning skulle motsvara cirka 48,5 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till att bygga upp en gedigen säljstyrka globalt.

"Vi behöver skapa oss en förståelse för på vilket sätt vi ska sälja in Adverty på olika marknader. På vissa marknader kanske vi behöver ha en egen säljstyrka på plats, medan det på andra marknader krävs partnerskap", förklarar Niklas Bakos.

Mer information om företrädesemissionen finns att läsa här.

Samling av spel som använder Advertys teknik. (Källa: Adverty)

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media