Aspire Global: Redo för den globala igamingmarknaden - vd

Report this content

Igamingbolaget Aspire Global höll på fredagen en kapitalmarknadsdag, efter att dagen innan ha presenterat ett förvärv av sportboksleverantören Btobet. Huvudbudskapet under kapitalmarknadsdagen var att koncernen med sitt nu kompletta igaming-erbjudande är redo att ta sig an vilken affär som helst, var som helst, och när som helst. I en intervju berättar Aspire Globals vd Tsachi Maimon mer om vad bolaget menar med detta.

”Btobet är ett ypperligt komplement till vårt erbjudande. Det är en situation där 1 + 1 + 1 inte blir tre, utan det dubbla. Det här är en enorm styrka för koncernen framöver”, säger Tsachi Maimon, som med de tre ettorna avser Aspire Globals igaming-plattform och operatörstjänster, Pariplays aggregeringstjänster och egna spel samt nytillskottet Btobets sportbok.

Aspire Globals vd Tsachi Maimon. (Källa: Aspire Global)


Viktigt att hitta rätt förvärv

Aspire Global-koncernen uppges ha sonderat terrängen för ett förvärv inom sport de senaste två åren, och har haft 10-15 kandidater med i bilden innan valet slutligen föll på Btobet. Bolaget har 32 operatörer kopplade till dess plattform Neuron Sports, och är den ledande sportboksleverantören i Latinamerika och Afrika. Btobet ska betraktas som en utmanare till stora sportboksleverantörer som Kambi och Sbtech, enligt Tsachi Maimon. Han förklarar att bolaget kontrollerar hela värdekedjan för sportprodukter, och differentierar sig genom att erbjuda sportspel direkt i tv-format, samtidigt som bolaget har ett landbaserat erbjudande som komplement till online, något som beskrivs som ett ”must have” i Afrika.

Btobets insteg i USA underlättas när de är en del av Aspire Global

Tsachi Maimon förklarar att Btobet är ett relativt ungt företag med flexibel teknologi och produkter, vilket möjliggör snabba etableringar på komplexa marknader. Som när bolaget med framgång tog steget in i Afrika vilket enligt Tsachi Maimon visar att Btobet har förmågan att leverera när de gör entré på en ny marknad. När det gäller entré i USA pekar Tsachi Maimon på att det är en fördel för Btobet att förvärvas av Aspire Global eftersom det förenklar bolagets väg in i landet. Det krävs nämligen en omfattande due diligence-process för att få tillgång till marknaden, och denna process underlättas väsentligt när ett bolag ingår i en stark koncern med en bred aktieägarbas.

Hjälper operatörer att kompensera för marginalpress

Vinstmarginalerna i igaming-branschen har varit nedåtgående de senaste åren och förväntas sjunka ytterligare under ett antal år framöver, som ett resultat av tuff konkurrens och ökande kostnader, inte minst relaterat till regleringar. I takt med att Aspire Global har rört sig allt mer mot B2B och breddat sitt erbjudande vill bolaget vara en partner som kan bidra till att kompensera för marginalpressen hos operatörerna, exempelvis genom sin CRM-plattform som möjliggör ökad ”personalisering” och högre avkastning på operatörernas investeringar.

”Det är en win-win-situation eftersom operatörerna i dagsläget ofta betalar till många olika leverantörer. Aspire Global kan erbjuda operatörerna allt fler tjänster och produkter till attraktiva priser, och vad vi behöver göra är att på ett smart sätt förklara vilka fördelar vi tillför marknadsaktörerna”, säger Tsachi Maimon.

Fokus på volymer och att skala upp befintlig verksamhet

Under kapitalmarknadsdagen framgick att Aspire Global nu täcker omkring 90-95 procent av det bettinginnehåll som finns på marknaden. Att fylla upp de sista procenten med exempelvis ”virtual sport” är för tillfället inte en prioritet, även om det inte är uteslutet, sade Tsachi Maimon. Snarare handlar det framöver om att skala upp befintlig verksamhet, och med sitt breda erbjudande i hög takt ta sig an den globala igaming-marknaden under devisen ”any deal, anywhere, anytime”. Bolaget ämnar nå fler marknader, fler operatörer och uppnå operativa synergier som att korssälja produkter från de olika verksamhetsgrenarna. Tsachi Maimon ger ett exempel:

”En operatör som i dag är kund hos Pariplay ska enkelt kunna addera sport från Btobet och vice versa. För oss handlar det om att säkerställa att en allt större andel av operatörernas utgifter hålls inom Aspire Global.”

Källa: Aspire Global

En vanlig frågeställning hos investerare är vilka jämförbara konkurrenter som finns där ute. Aspire Global har ömsat skinn det senaste året och gått från ett bolag som primärt erbjöd en igaming-plattform och relaterade tjänster, till att nu via Pariplay även erbjuda plug-and-play-aggregering och ett hundratal egenutvecklade spel samt sportbok via Btobet.

Har Aspire Global någon nära ”peer”, så som koncernen nu ser ut?

”En av de största aktörerna som liknar oss är Scientific Games, som också har sina egna spel efter att de köpte Nyx. Scientific Games har spel, aggregering, Open Bet vilket är en sportprodukt, samt Nyx igaming-plattform”, säger Tsachi Maimon.

Vad får er att sticka ut jämfört med Scientific Games?

”Vi är mindre, snabba, hungriga och passionerade, samtidigt som vår teknologi är mer avancerad än deras. Men Scientific Games befinner sig i en stark position just nu, så det kommer att bli utmanande att tävla med dem”, säger vd:n om den amerikanska rivalen som är listad på Nasdaq och har ett börsvärde på motsvarande cirka 27 miljarder svenska kronor.

Siktar på refinansiering som ger hög flexibilitet

Aspire Global har en obligation som förfaller i april 2021, och inför refinansieringen pekar Tsachi Maimon på ett par faktorer som talar för en bra refinansieringslösning. För det första det faktum att branschen Aspire Global befinner sig i är växande. För det andra att Aspire Global konsekvent har kunnat uppvisa organisk tillväxt, något som vd:n bedömer att obligationsinvesterare gillar då det vittnar om en hälsosam verksamhet som inte är beroende av förvärv för att växa. Vidare tror Tsachi Maimon att det finns en fördel i att Aspire Global mer och mer rör sig mot att vara ett B2B-företag.

”Vår roll i näringskedjan är allt mer inom backoffice-området där vi tillhandahåller bra produkter, plattformar och strukturer åt operatörerna som de kan dra nytta av. Vårt ansvar är att skapa de bästa kompatibla produkterna för att kunna tjäna operatörerna vid frontlinjen bättre. Jag tror att obligationsinvesterare bör uppskatta det”, säger han.

När det gäller eventuella framtida förvärv poängterar Tsachi Maimon att kärnan i Aspire Global är att metodiskt utvecklas steg för steg och att koncernen inte har bråttom att genomföra förvärv. Om det inte är något som passar perfekt in i koncernens strategiska pussel kan det vänta, förklarar han. Tsachi Maimon säger vidare att Aspire Global kommer att satsa på en smart refinansieringslösning, som är långsiktig och som öppnar för en stor flexibilitet när det kommer till handlingsutrymme för investeringar, vare sig det handlar om förvärv eller interna investeringar.