Ecoclime Group: Analysguiden ser potential i tillväxtraketen

Report this content

Ecoclime Group på Aktietorget har fått rejäl skjuts i tillväxten, drivet av en stark produktportfölj och förvärv där bolaget även expanderar i värdekedjan. Dessutom växer bolaget med god lönsamhet.

Aktiespararna menar i sin analystjänst Aktieguiden att marknaden inte värderar bolaget efter förtjänst och ser en kurspotential kring 30 procent i sitt basscenario. Bolaget meddelade i veckan att omsättningstakten under maj månad höjs till 70 miljoner kronor på rullande årsbasis, vilket innebär en ökning med 55 procent jämfört med hur det såg ut sex månader tidigare.

"Det betyder att det scenario för 2018 som presenterades i samband med bolagets nyemission i november 2017, kan uppnås redan första halvåret 2018", skrev bolaget i det pressmeddelande som gick ut i veckan, en utfästelse som VD Lennart Olofsson inte känner sig obekväm med:

"Vi är kända för att inte säga mer än det vi kan stå för", säger han i en kommentar.

Ecoclime utvecklar och säljer energi- och komfort lösningar för fastigheter med målet att maximera energiåtervinning och lönsamhet. Och samtidigt göra byggnaderna så klimatsmarta och komfortabla för hyresgästerna som möjligt. Installationer hos ett antal större referenskunder ger Ecoclime en stark utgångspunkt för den fortsatta marknadsbearbetningen och Lennart Olofsson säger sig vara trygg med att bolagets olika tekniska lösningar ska fortsätta att vinna mark.

"Vi har helt unika komfortvärme-, energilagrings- och energiåtervinningssystem baserade på en värmeväxlare som är av plast som fungerar i olika förorenade luft- och vätskemiljöer. Vi är ensamma om detta och har även flera patentskydd samtidigt som vi vårdar teknologin för tillverkningen", förklarar han.

Förvärv driver på expansion

En viktig del i Ecoclimes expansionsstrategi är att växa i värdekedjan där förvärv av installatörer är en central faktor. Att inkorporera detta led i affärsmodellen ger inte bara bättre kontroll över affären, det innebär också att lönsamheten kan förbättras markant. Lennart Olofsson uppger att Ecoclime nu kan göra affärer med upp till 25 procents marginal på installationsarbetet, vilket är en klar förbättring än de ensiffriga nivåer som gällde för ett år sedan. Till det kommer starka marginaler på produkterna som ligger kring 50 procent.

Förutsättningarna att denna förvärvsdrivna expansion kan fortsätta bedömer Lennart Olofsson som goda, och det är för övrigt det som han lägger mest tid på. Siktet är nu primärt inställt på installatörer inom VVS och energi.

Analysguiden ser potential

Aktiespararnas uppdragsanalystjänst Analysguiden har i dagarna tagit upp bevakning av Ecoclime och analytikern Bertil Nilsson hos Jarl Securitites som står för analysen menar att Ecoclime är rätt positionerade för att kunna visa en god resultatveckling.

"Med sina höga rörelsemarginaler på mellan 30 och 50 procent är potentialen att lyfta dagens resultat i Ecoclime betydande. En ökad produktförsäljning utgör också ett incitament för bland annat dotterbolaget Flexibel Luftbehandling att lyfta sina marginaler", heter det i analysen.

Analysguiden ser också en klar potential i bolagets aktie.

"Vi återupptar bevakningen av Ecoclime och kommer fram till en riktkurs för aktien på 7,3 kronor i vårt Bas-scenario. Detta varierar från 4,6 kronor per aktie i vårt Bear-scenario till 9,9 kronor i vårt Bull-scenario", heter det i analysen.

Aktien har haft en positiv start på 2018 med en uppgång på strax över 30 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har kursresan varit volatil under det senaste dryga året, något som vd Lennart Olofsson har en teori om:

"Jag skulle säga att det nog har att göra med att det är för få aktier, men det är något vi kommer att försöka göra något åt. Hur får vi återkomma till", säger han.

Hans eget ägande är betydande, cirka 50 procent, och han ser ett scenario där denna andel kommer att minska även om han kommer att värna ett majoritetsägande (också i kraft av onoterade A-aktier) under bolagets uppbyggnadsfas som han uppskattar till 3-4 år.

Bild: volatil kursresa, men stark inledning på 2018

Media

Media