Eurocine: "Plan finns för olika utfall i studien" – FoU-chef

Life Science-bolaget Eurocine Vaccines nästa milstolpe är de immunologiska resultat från den kliniska fas I/II-studien med den nasala influensavaccinkandidat Immunose ™ FLU som inom kort väntas presenteras.

Eurocines Vaccines forskningschef Anna-Karin Maltais beskriver känslan:

Det känns bra och det är naturligtvis också spännande. Det är en viktig milstolpe och vi har arbetat länge med detta. Men jag är lugn och trygg för jag vet att vi har designat studien på ett bra sätt så vi bör få många svar om vaccinet när vi kan jämföra med genomförd kontrollbehandling", säger hon.

Immunose ™ FLU är primärt framtaget för behandling av barn upp till två år som på ett enkelt sätt ska kunna få ett influensaskydd genom vaccinet som ges nasalt. Det ger dubbel verkan, dels genom att slemhinnan där angreppet sker behandlas, dels genom upptagning via blodomloppet.

Resultaten har varit aviserade till tredje kvartalet, men Eurocine Vaccines har därefter flaggat för att det kan komma tidigare. Senaste beskedet var juni/juli och den bedömningen kvarstår, enligt Anna-Karin Maltais som inte vill göra någon närmare precisering.

Även om Anna-Karin Maltais beskriver studieutfallet som en viktig milstolpe och ett proof-of-concept så menar hon att allt inte står och faller med ett utfall.

"Det finns en plan där vi har olika utfall, vi väntar inte på ett specifikt resultat. Vi kommer att titta på ett antal parametrar och det kan bli så att vissa pekar upp och andra ned, det har vi olika strategier för och det avgör marknadsstyrkan, ergo potentialen och de segment/partner vi väljer att fokusera på. Men jag kan i dag inte närmare gå in på hur dessa ser ut", säger Anna-Karin Maltais. 

Studien som genomförts inleddes hösten 2016 är relativt stor. Den har redan visat god säkerhet och det som nu inväntas är de immunologiska effekterna, med andra ord vilket faktiskt skydd som läkemedlet ger mot influensa.

Vårdbehovet och den potentiella marknaden för denna typ av mediciner är betydande. Redeye, som följer Eurocine Vaccines, skriver i en nyligen uppdaterad analys att marknaden för influensavaccin kan väntas vara värd 20 miljarder dollar i år. Tillväxten drivs av ökad användning av befintliga vacciner och introduktion av nya vacciner. Konkurrensen inom specifikt barnsegmentet bedöms som svagt i ett globalt perspektiv.

Avstamp för fortsättningen

Studieresultaten ger avstampet för den fortsatta utvecklingen av projektet strategiskt och kommersiellt. Det uttalade huvudspåret är att gå med en partner för den fortsatta kliniska prövningen och senare kommersialisering. Eurocine Vaccines har här signalerat att det är viktigt att finna en partner som delar bolagets vision och urvalsprocessen får därför tillåtas ta nödvändig tid. 

Eurocine Vaccines har sedan tidigare sagt att diskussioner redan förs med olika tänkbara partners, i princip  alla större aktörer inom barnvaccin mot influensa. Centrala bolag inom detta område innefattar jättar som GlaxoSmithKline, MedImmune (ägt av AstraZeneca) och Sanofi-Pasteur.

Om eller när dessa kan leda fram till ett licensavtal är ännu inte klart. De immunologiska testresultaten lär bli avgörande för de fortsatta diskussionerna och Anna-Karin Maltais upplever att det finns ett stort intresse från branschens aktörer.

"Men det viktigaste är inte att så snabbt som möjligt komma fram till ett avtal, vi måste utvärdera studieresultaten och se hur vi på bästa sätt kan ta produkten ut på marknaden och då sannolikt i samarbete med en licenspartner som delar den vision vi har om att faktiskt skydda utsatta och förhindra  sjukdom", säger Anna-Karin Maltais.

Folkhälsoskyddet och betydelsen av forskning kring influensaskydd har lyfts fram på olika nivåer, bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO) och myndigheter som varnat för hotet om pandemier när nya och mer motståndskraftiga virus utvecklas. Eurocine Vaccines kan bli först i världen med att erbjuda ett influensavaccin för barn.

Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson har kommenterat bolagets planer kring licensavtal och indikerat att det kan ligga en bit fram i tiden. I senaste delårsrapporten i mitten av maj skrev han att kontakterna var i tidigt skede och främst syftade till att väcka intresse för bolagets kliniska resultat.

Finansiell stabilitet ger arbetsro

Efter det kapitaltillskott som kom i slutet av förra året genom lösen av teckningsoptioner är den finansiella situationen klart förbättrad.

Eurocine Vaccines avslutade det första kvartalet med 33 miljoner kronor i kassan och förbrukade 20 miljoner under niomånadersperioden (1 juli 2016 – 31 mars 2017) som senast avrapporterades. Kostnader knutna till den kliniska studien var en betydande faktor som tyngde kassaflödet, sammantaget mer än dubblerades FoU-kostnaderna under perioden men denna trend bör nu ha brutits efter att studien i denna fas slutförts.

En stabil finansiell ställning ger Eurocine Vaccines arbetsro, samtidigt skapar det också ett bättre förhandlingsläge i en partnerdiskussion.

Eurocine Vaccines aktie är listad på Aktietorget och har tidvis varit livligt handlad. Kursmässigt har den varit en av de stora vinnarna med en uppgång kring 70 procent sedan årsskiftet och över 400 procent bara det senaste året. Det stora lyftet kom under sensommaren 2016 då kursen mer än femfaldigades.

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media