Nanexas utvidgar samarbetet med globalt animal health-bolag

Det globala animal health-bolaget som startade utvärdering av PharmaShell® i början av året har nu beslutat sig för att förlänga och utvidga utvärderingen. Denna fortsättning regleras av samma avtal som tecknades med bolaget i december 2018. Utvärderingen syftar till att studera PharmaShell®-baserade depåberedningar med tre olika aktiva läkemedelssubstanser i laboratoriemiljö samt i djurstudier. Resultaten kommer ligga till grund för eventuellt fortsatt produktutveckling och ut-licensiering av PharmaShell®-teknologin.

Bolaget bekostar studierna i sin helhet. Nanexa erhåller en mindre ersättning för det arbete som genomförs.

Företagets VD David Westberg kommenterar:

Den initiala utvärderingen av PharmaShell® med bolagets aktiva substanser har fallit väl ut. Det är därför roligt att de nu vill gå vidare i sin utvärdering av vår drug delivery-plattform PharmaShell®. Dels med de två substanser vi redan arbetat med men också med tillägget av en helt ny substans. Med denna utökade utvärdering närmar vi oss möjligheten att gå in i ett mer omfattande samarbete.

För mer information kontakta:
David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar