Opus: "I aktieägares intresse att acceptera bud" - Searchlight

Searchlight Capital Partners, ett private equity-bolag som grundades 2010, anser att det är i resterande aktieägares bästa intresse att acceptera det bud på 8:50 kronor per aktie som de lagt på bilbesiktningsbolaget Opus.

Det menar François Dekker, partner på Searchlight, i en intervju.

Klicka här för att se en inspelad sammanfattning av intervjun.

Höjt bud rekommenderas av styrelse

Det var den 2 december som Ograi, ett nybildat bolag som indirekt ägs av fonden SCP III EPC UK som i sin tur förvaltas och rådges av Searchlight, lade sitt ursprungliga bud om 7:75 kronor per aktie. Vid offentliggörandet av budet stöddes det av 25 procent av aktieägarna, däribland vd Lothar Geilen och de båda medgrundarna Magnus Greko och Jörgen Hentschel. Opus störste ägare, RWC Asset Management som kontrollerar 19,9 procent av aktierna, valde att inte acceptera budet initialt, men efter att budet höjts till 8:50 kronor meddelade RWC på onsdagen att de accepterar budet.

"Utöver RWC som nu accepterat budet står även styrelsen, samtliga aktieanalytiker som bevakar bolaget såväl som Aktiespararna bakom det", konstaterar François Dekker.

Han anser att budet på 8:50 kronor per aktie är ett relativt högt bud, om man jämför med den genomsnittliga aktiekursen de senaste tre månaderna fram till att budet offentliggjordes.

"Vi anser att det reviderade erbjudande är mycket tilltalande för aktieägarna i Opus eftersom det ger en premie om 54 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de tre senaste månaderna innan offentliggörandet, vilket innebär en EBIT-multipel om 18 gånger", säger han.

Samtidigt menar François Dekker att det är viktigt att aktieägarna är medvetna om att aktien kan komma att utsättas för ett betydande säljtryck om budet inte skulle gå igenom, då investerare som letat arbitragemöjligheter i och med budsituationen sannolikt kommer sälja eftersom de inte är intresserade av ett långsiktigt ägande.

"Om vi dock lyckas få över 70 procent så kan det även vara så att de som inte accepterat budet kan komma att vara fast i en väldigt illikvid aktie. Utifrån detta rekommenderar vi därför alla aktieägare att acceptera vårt erbjudande", tillägger han.

Opus huvudverksamhet i nedåtgående trend

"Vi har följt Opus under de senaste två åren och vi tycker att ledningen har lyckats väl med att etablera en ledande aktör på bilbesiktningsmarknaden globalt. Samtidigt ser vi en mängd möjligheter för Opus, som kommer kräva en del investeringar", säger François Dekker.

"Opus huvudverksamhet är utsläppsmätning för fordon i USA, en marknad som framöver kommer möta motstånd. Först gällande en ökad andel elbilar i USA, vilket kommer minska efterfrågan för utsläppsmätning, men även då flera amerikanska stater inte längre kräver utsläppsmätning i och med avregleringstrenden", fortsätter han.

Enligt François Dekker är det just detta som gör att den långsiktiga trenden för Opus huvudverksamhet kan förväntas vara nedåtgående.

"Ledningen har gjort ett utmärkt jobb med att hitta nya tillväxtmöjligheter för Opus, men dessa möjligheter kommer kräva stora investeringar och kan även leda till en ojämn tillväxt för bolaget framöver. Samtliga faktorer leder till att en onoterad miljö skulle passa Opus verksamhet bättre", resonerar han.

Studerat marknaden samt konkurrenter under flera år

Flera aktörer inom sektorn ska enligt François Dekker ha analyserats innan Searchlight valde att lägga bud på Opus. Att det blev just Opus som köpknappen landade på hänför han till att bolaget bland annat är transatlantiskt samt uppfyller deras övriga kriterier väldigt väl.

"Utöver detta är även dynamiken av en nedåtgående huvudverksamhet tillsammans med en intressant samt investeringskrävande tillväxtmöjlighet något som passar in i många av de teman som vi tittar på i andra investeringar."

François Dekker menar att inga liknande investeringar i dag finns inom den egna portföljen men menar att Searchlight har den kunskapen och erfarenheten som krävs för att utveckla Opus vidare:

"Vi har studerat marknaden som Opus är verksamma inom väldigt noga de senaste åren och vi har även utvärderat ett antal andra bolag inom sektorn under dessa år, vilket lett till att vi har spenderat en hel del tid med bolag inom bilbesiktningsbranschen. Att just Opus dynamik liknar många av våra andra innehav gör även att vi är väldigt bekväma med att hantera bolag som kräver betydande och långsiktiga investeringar för att växa", förklarar François Dekker.

För mer information klicka här.

Om oss

Tjänsten Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt framtagen för att fylla det tomrum som finns för bolag som inte får synlighet och erforderligt genomslag av nyheter kring verksamheten. Cision Promoted erbjuder redaktionellt framtagna artiklar baserade på research och intervjuer där syftet är att texterna ska levandegöra nyheter och historien kring bolagen samtidigt som ett tydligt mervärde skapas för aktieintresserade läsare. Tjänsten är finansierad av bolagen och erbjuds via Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint. Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion, innehåll och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Prenumerera

Media

Media