Synact Pharma: Emission teckningsoptioner ska driva två projekt genom fas II

Report this content

När immunförsvaret överreagerar, och därmed orsakar sjukdom, är ett vanligt behandlingsalternativ att trycka ner immunförsvaret, så kallad immunosuppression. Immunosuppression innebär dock att både de önskade och oönskade effekterna av immunförsvaret dämpas, vilket medför flertalet biverkningar. Istället för att trycka ner immunförsvaret forskar Lunda-bolaget SynAct Pharma sedan 2012 på resolutionsterapi; en teknik som modulerar immunförsvaret till positiv respons istället för att blockera det.

Det berättar bolagets vd Jeppe Øvlesen och forskningschef (CSO) Thomas Jonassen i en intervju. SynAct Pharma är listat på Spotlight Stock Market, och har nyligen öppnat nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 2. Nyttjandeperioden pågår till 22 juli.

"Med kapitaltillskottet kan vi fortsätta driva bolaget och våra två projekt för vår läkemedelskandidat lång tid framöver", säger Jeppe Øvlesen.

Jeppe Øvlesen, vd SynAct Pharma. (Källa: SynAct Pharma)

Två indikationer för samma kandidat

"Vi utvärderar just nu vår läkemedelskandidat AP1189 för två olika indikationer i två parallella projekt. Båda projekten befinner sig i fas IIa", tillägger Thomas Jonassen, som är forskare och en av uppfinnarna bakom AP1189.

"Det ena projektet gäller behandling av reumatid artrit (RA), som i korta drag innebär att ett överaktivt immunförsvar angriper kroppens egna celler med bland annat svullna och ömma leder som resultat. Det andra projektet gäller behandling av nefrotisk syndrom (NS), en sjukdom som kan orsakas av både andra njursjukdomar och som följdsjukdom till bland annat diabetes. NS är en relativt ovanlig men allvarlig sjukdom, som innebär bland annat förlust av protein via njurarna", säger Thomas Jonassen.

Big pharma kan ta över

"Vår målsättning är att leverera positiva resultat i fas II, och därefter söka en partner som kan driva projekten vidare. Så har vi gjort många gånger tidigare. Det kräver så stora resurser att driva vidare efter fas II, att det behövs ett globalt läkemedelsbolag för att lyckas", säger Jeppe Øvlesen, och meddelar att SynAct Pharma har påbörjat inledande diskussioner med stora aktörer.

"Målsättningen är att teckna kommersiella avtal med big pharma, och emissionen av teckningsoptionerna i serie TO 2 kommer möjliggöra att vi kan driva vidare fas II-projekten till ett bra förhandlingsläge", fortsätter Jeppe Øvlesen.

Stor global marknad

Med 1 procent av den globala populationen drabbad av RA är den globala marknaden enorm. Allt från vanliga antiinflammatoriska värktabletter till väldigt nischade läkemedel används och kombineras i behandlingen av RA, berättar Thomas Jonassen, och förklarar vilken roll AP1189 kan tänkas på i behandlingsarsenalen:

"Marknaden för terapi av RA och NS är stor. För RA finns många behandlingsalternativ, men den som ligger närmast att jämföra vår produkt med är ett läkemedel godkänt i USA som heter Achtar gel, och omsätter cirka 1,25 miljarder dollar. Det finns en viktig skillnad, och det är att Achtar gel är helt oselektiv i sin immunomodulering, och således medför flera allvarliga biverkningar, och blir därmed i många fall ett läkemedel som sätts in när andra terapimetoder ej ger tillräcklig lindrig för patienten. Genom att vår produkt är selektiv och allvarliga biverkningar därmed kan undvikas tror vi att en betydligt större marknad öppnas upp för vår produkt", berättar Thomas Jonassen, och lägger till att även marknaden för behandling av NS är flera miljarder kronor stor.

Mer attraktivt att lista bolaget i Sverige

I ett pressmeddelande från bolaget framgår det att varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SynAct Pharma till en kurs om 6:70 kronor. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct Pharma cirka 32,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Parallellt med emissionen undersöker bolagsledningen flera "soft funding"-alternativ:

"Emissionen är viktig för att kunna driva bolaget vidare, men vi undersöker samtidigt 'soft funding'-alternativ för vidare finansiering av våra projekt, till exempel för ett projekt som undersöker om AP1189 kan användas för behandling av lunginflammation orsakad COVID-19. Hela bolagsledningen har precis förlängt lock-up med 12 månader. Vi har faktiskt varit i lock-up sedan 2016, och ingen av ägarna i ledning eller styrelse har sålt en enda aktie", säger Jeppe Øvlesen, och berättar att hela ledningen i form av Thomas Jonassen, Henrik Stage och Jeppe Øvlesen själv har varit med sedan starten.

"Det är vi tre i ledningen tillsammans med en operationell styrelse som driver SynAct Pharma. Till hjälp har vi ett antal konsulter, flera som varit med oss i 10 år. Några av oss har arbetat ihop i 20 år. Alla vi tre i ledningen är danskar, men valet för listning föll på Sverige eftersom vi såg att det finns bättre likviditet och fler potentiella ägare inom biotech där", avslutar Jeppe Øvlesen.

Media

Media