98 % av journalisterna vill att du reagerar mot näthotet

Report this content
Läs original

Vilken aktiv roll tar du när du ser att onlineklimatet går över gränsen för vad som är okej?

98 % av de tillfrågade journalisterna i Cisions senaste undersökning menar att allmänheten bör ingripa för att minska näthatet och utsattheten som journalisterna upplever i sin yrkesroll. Endast 2 % av de tillfrågade journalisterna tycker att inget bör göras för att stoppa de kränkningar och hot som upplevs.

85 % tycker att gemene man bör ’säga ifrån när diskussioner i sociala medier, forum eller kommentarsfält inte håller god ton’, medan en nästan lika stor andel (83 %) anser att ansvaret ligger hos webmastern och att det är till denne man bör anmäla överträdelser som hot och kränkningar. 7 av 10 menar att polisanmälningar är ett alternativ medan nästan hälften av journalisterna önskar att man skickar uppmuntrande kommentarer till dem.

Några röster i undersökningen uttrycker att avanonymisering av användare skulle kunna minska näthatet och att man bör ta bort kommentarsfunktionerna för att komma till bukt med hot och näthat. Detta kan möjligen vara en lösning för forum online, men 72 % av journalisterna menar att e-post är den vanligaste kanalen för hot och kränkningar.

Trots att nästan 4 av 10 journalister upplever att de blivit hotade eller kränkta på internet är det väldigt få som menar att det påverkar deras övergripande inställning till yrket. Endast 1 av 10 säger att de rapporterar mindre om de ämnen som genererar hot eller näthat.

”Syftet med undersökningen var att belysa journalisternas arbetssituation där många utsätts för näthat, hot och kränkande handlingar. Vi ville samtidigt också fokusera på hur vi tillsammans kan göra någonting åt detta. Tanken är att vi tillsammans kan skapa en bättre arbetssituation och samtalsklimat”, säger Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Sverige. ”Det faktum att hela 98 % av journalisterna uppger att de vill att vi ska göra något innebär ju att de faktiskt uppskattar stöd från allmänheten.”

Om undersökningen
Varje år genomför Cision en journalist-och kommunikatörsundersökning i syfte att ta reda på mer om de båda yrkesgruppernas arbetssätt. Detta är ett utdrag ut journalistundersökningen som i år har temat näthat, hot och kränkningar. Undersökningen gjordes under 5 veckors tid under mars och april 2015 och 628 journalister deltog, varav 42 % män och 57 % kvinnor. Hela kommunikatörs- och journalistundersökningen presenteras under ett seminarium i Almedalen i slutet av juni 2015.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Commercial Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 073-345 16 00
http://www.cision.com/se/ 

Cision är en globalt ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det faktum att hela 98 % av journalisterna uppger att de vill att vi ska göra något innebär ju att de faktiskt uppskattar stöd från allmänheten
Alexander Mason, Kommersiell chef