Årets Cision PR Influencer Award delas ut i februari 2022

Report this content

Cision kommer att dela ut Cision PR Influencer Award 2021 på Spinngalan den 24 februari 2022. Priset går till den PR-konsult som har haft störst digitalt inflytande under det gångna året. De nominerade och vinnaren tas fram med Cisions mätmetod för digitalt inflytande, och i år kommer närvaro i mer traditionella kanaler att premieras. 

Cision PR Influencer Award syftar till att lyfta fram enskilda konsulter inom PR- och kommunikationsbranschen som driver PR-branschen framåt genom att själva ägna sig åt ett effektivt digitalt PR-arbete. Arbetet med att utse de nominerade börjar under hösten genom att Cisions researchteam tar fram en lista över inflytelserika konsulter inom PR och kommunikation. De utgår då ifrån en mängd parametrar, allt från antal följare i sociala medier till engagemangsnivå och mediesynlighet. Varje parameter viktas sedan och möjliggör en sortering för att få fram de personer som under året haft störst inflytande.  I år kommer mer traditionella PR-kanaler att premieras i viktningen.

– I en värld där närvaro i sociala medier och egna poddar har blivit mer eller mindre standard, vill vi se vilka som lyckas kombinera den närvaron med en mer traditionell PR-strategi, säger Magnus Thell, VD Cision Norden. Det är spännande, både för att vi nått en punkt där det traditionella sticker ut och att traditionella medier vunnit mark under pandemiåret. Därför kommer exempelvis omnämnanden i digitala traditionella medier och egna nyhetsbrev att få större vikt i årets Cision PR Influencer Award. 

Cision har varje år sedan elva år tillbaka delat ut Cision PR Influencer Award på Spinngalan i november. I år har galan skjutits upp till den 24 februari 2022, vilket innebär att Cisions pris för 2021 kommer delas ut först då. Det betyder även att mätperioden för Cisions pris justeras till 1 januari – 31 december 2021. De 20 nominerade kommer presenteras på Spinngalans nomineringsmingel i slutet av januari.

 

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media