Cision AB (publ) - Delårsrapport januari-mars 2012, 24 april 2012

Cision visar fortsatt stabil utveckling

Januari–mars
• Totala intäkter 245 Mkr (248)
• Organisk tillväxt +4 procent (–2 procent)
• Rörelseresultat 35 Mkr (32)
• Rörelsemarginal 14,2 procent (12,9 procent)
• Cision USA redovisade organisk tillväxt om 11 procent (3 procent)
• Operativt kassaflöde 24 Mkr (32)
• Resultat före skatt 29 Mkr (25), en ökning om 17 procent

Kommentar av Cisions verkställande direktör Hans Gieskes:
”Den positiva utvecklingen under de sex sista månaderna förra året fortsatte under det första kvartalet. 2011 års investeringar, dels i vår prisbelönade tjänsteplattform CisionPoint, dels i försäljning och marknadsföring har givit goda resultat. Liksom under fjärde kvartalet förra året redovisade vår viktigaste marknad USA tvåsiffrig tillväxt och det senaste årets förbättringar vad gäller rörelsemarginaler i Europa, till 10 procent jämfört med 9 procent förra året, är positiva. Organisk tillväxt i Europa är nu inte långt borta. Vårt främsta fokus ligger fortfarande på att nå intäktstillväxt genom investeringar i CisionPoint samt försäljning och samtidigt behålla förra årets EBITDA-nivåer om 20 procent. Det fortsatta skiftet i medielandskapet från traditionella till sociala medier driver kunders efterfrågan på vår programvara och integrerade informationstjänster, och driver samtidigt vår produktutveckling med många nya spännande planer för 2012 och framåt.”

För ytterligare information kontakta:

Hans Gieskes, koncernchef och verkställande direktör, telefon: 08 507 410 11
e-mail investorrelations@cision.com

Tosh Bruce-Morgan, ekonomidirektör, telefon: 44 (0) 7710 385 006
e-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Cision AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl. 8.30.

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 1,0 miljard kronor 2011. Detta pressmeddelande finns även på corporate.cision.com/sv/.

Taggar:

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar