• news.cision.com/
 • Cision/
 • Cisions rapport State of the Media 2021 visar nya trender mellan journalister och kommunikatörer

Cisions rapport State of the Media 2021 visar nya trender mellan journalister och kommunikatörer

Report this content

Cision släppte i dag den svenska versionen av den globala journalistundersökningen State of the Media 2021, en rapport där 2 700 journalister från 15 olika länder runtom i världen deltagit för att bilda en förståelse om de stora utmaningar journalistiken står inför på en global nivå samt hur relationen med kommunikatörer kan förbättras och utvecklas.

Rapporten innehåller: 

 • Mediebranschens främsta utmaningar i dag  
 • Teknikens inflytande på hur journalister utvärderar nyhetsuppslag 
 • Vilka sorts berättelser journalister letar efter i år 
 • Bästa och sämsta tiderna för att skicka en pitch och följa upp 
 • Snabbaste sätten att bli blockad av en journalist
 • Tips och råd för hur du bygger upp och upprätthåller goda relationer med journalister 

Läs hela rapporten här

Viktiga slutsatser: 

 • Förtroendet för medier har ökat stadigt de senaste fem åren, men är fortfarande en stor utmaning. Reportrar från USA svarade i högst grad att de förlorat förtroende det senaste året, men de var också något optimistiska att trenden skulle förbättras framåt.
 • Censur är ett fortsatt orosmoln. Nära varannan journalist förutspår en fortsatt försämring av pressfriheten de kommande tre åren. *
 • Att förutsäga trender, bevaka och agera snabbt kommer att bli ännu viktigare för kommunikatörer. Den fragmenterade nyhetskonsumtionen och ökad konkurrens om uppmärksamheten gör att journalister utvärderar än mer om en nyhet har “det” och kommer att ge trafik, delningar (och i slutändan annonsförsäljning).
 • Journalister är på samma gång överösta av och besvikna på pitchar. Kommunikatörer behöver skapa mer målinriktade medielistor. Nära tre av tio journalister får mer än 100 nyhetsuppslag per vecka och de flesta hamnar i papperskorgen för att de är irrelevanta. Tvärt om vad som ofta påstås säger åtminstone några journalister att de tycker om att få material på fredagar, lördagar och söndagar.
 • Journalister vill att kommunikatörer ska förenkla deras arbete. Ökad arbetsbelastning gör att journalister i ökad utsträckning letar efter nyhetsuppslag med färdig research, nyhetsgrafik och färdig tillgång till experter. 
 • Rätt sorts uppföljning avgör. En kommunikatör som återkommer och tjatar redan samma dag eller när journalisten är som mest upptagen kan förstöra möjligheten att journalisten gör något av nyheten - även i framtiden. 

Det globala medielandskapet utvecklas i form av fragmenterad nyhetskonsumtion 24/7, minskande nyhetsredaktioner och tillströmningen av icke-traditionella influencers”, säger Maggie Lower, Chief Marketing Officer på Cision. “Efter ett år olikt alla andra har relationen mellan journalister och kommunikatörer, men även teknikerna de använder för att distribuera innehåll, blivit allt viktigare. Kommunikationsavdelningar som inte jobbar datadrivet med newswires för att guida och framhäva sina kampanjer löper risk att bli omsprungna när de kämpar för att få sina berättelser hörda. 

METOD

Cisions undersökning State of the Media 2021 genomfördes mellan den 1 februari och den 1 mars 2021. Enkäten mailades till medlemmar i Cisions mediedatabas, som granskas av företagets researchteam för att verifiera de olika yrkesrollerna för journalister, influerare och bloggare. Enkäten har också varit tillgänglig för journalister hos PR Newswire for Journalists. Årets enkät hade 2 746 respondenter i 15 länder: USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige, Italien, Spanien, Portugal, Brasilien, Mexiko, Korea, Vietnam och Malaysia.

Enkäten översattes och lokalanpassades för varje land och resultaten i rapporten visar globala resultat.

* Vissa diagram i rapporten inkluderade inte Asien och Stillahavsregionen.

Mediekontakt:

Oskar Larsson
Content Marketing Manager

 +46 8 507 410 41
oskar.larsson@cision.com

Om Cision

Cision är en globalt ledande leverantör av teknologi och lösningar inom kommunikation, marknadsföring och hantering av sociala medier. Cision hjälper företag och organisationer att identifiera, interagera och kommunicera med kunder och beslutsfattare för att driva affärsresultat. PR Newswire, ett nätverk bestående av över 1.1 miljard mediekontakter, djupgående bevakningslösning, medieanalys samt Falcon.io:s sociala medie-plattform utgör framstående delar av Cisions olika lösningar. Utöver det ingick Cision nyligen i ett definitivt avtal om att förvärva Brandwatch. Cision har kontor i 24 länder runtom i världen. För mer information om Cisions lösningar, besök www.cision.se och följ @CisionSverige på Linkedin. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det globala medielandskapet utvecklas i form av fragmenterad nyhetskonsumtion 24/7, minskande nyhetsredaktioner och tillströmningen av icke-traditionella influencers. Efter ett år olikt alla andra har relationen mellan journalister och kommunikatörer, men även teknikerna de använder för att distribuera innehåll, blivit allt viktigare. Kommunikationsavdelningar som inte jobbar datadrivet med newswires för att guida och framhäva sina kampanjer löper risk att bli omsprungna när de kämpar för att få sina berättelser hörda.
Maggie Lower, Chief Marketing Officer Cision