Delårsrapport januari-mars 2003

Observer AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2003 Fortsatt goda kassaflöden och stark finansiell ställning. Dämpad tillväxt till följd av kriget i Irak · Koncernens rörelseintäkter uppgick till 403,8 Mkr (450,1). Valutakurseffekter påverkade intäkterna negativt med 29 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -5 procent. · Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 67,0 Mkr (97,1). Valutaeffekter har påverkat resultatet negativt med 7 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 procent (21,6). · Som tidigare meddelats belastas det första kvartalets resultat av jämförelsestörande engångskostnader om sammanlagt 27 Mkr. Kostnaderna avser omställning till ny teknik för digitalisering av tryckta medier och det kostnadsreduceringsprogram som initierades i januari. · Vinsten per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 0,71 kr (1,04). · Kassaflödet är fortsatt starkt. Det operativa kassaflödet uppgick till 73,4 Mkr (83,6). Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg "Trots att det första kvartalet dominerats av händelserna i Irak har vi sett en stabil efterfrågan på våra databastjänster främst i Storbritannien och USA. Även våra tjänster inom kommunikationsanalys växer stadigt. Konjunkturutvecklingen är dock fortsatt svårbedömd. Vår starka position gör det möjligt att utnyttja lågkonjunkturen till att vidareutveckla våra tjänster och marknader. Observer kommer även framöver att fokusera på ökad effektivitet i försäljningsarbetet samt på att upprätthålla en god marginal och starka kassaflöden." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar