Informationsproffs stora även i sociala medier visar Cision-undersökning

Journalister, informatörer och PR-konsulter är flitiga deltagare i sociala medier. Det visar en undersökning som Cision genomfört där informationsproffs i Sverige, Norge, Danmark och Finland beskrivit hur de använder bloggar och andra sociala medier, som Twitter, Facebook och Wikipedia. Bland annat framgår att svenska journalister läser bloggar flitigare än övriga Norden, att PR-konsulter twittrar flitigast och att det är extremt ovanligt att erbjuda betalning till bloggare för omnämnanden.

– Vår undersökning visar att sociala medier blivit en integrerad del av de flesta journalisters, PR-konsulters och informatörers vardag, säger Alexander Mason, Marketing Director för Cision i Skandinavien. Ibland hör man eldsjälar bland sociala medier uttala sig om att personer inom den traditionella informationsbranschen ligger efter. Även journalister och traditionella medier får sig ofta en känga som ”bakåtsträvare” i sociala medier men vår undersökning visar motsatsen. Totalt har 1870 journalister, informatörer och PR-konsulter deltagit i undersökningen, som genomfördes under februari i Sverige, Norge, Danmark och Finland. – Vi satsar mycket på att utveckla tjänster för sociala medier, säger Alexander Mason. Därför har vi gjort den här undersökningen för att kartlägga användandet kontinuerligt hos både medierna och hos våra kunder, informatörer och PR-konsulter. Motsvarande undersökning som Cision i USA har genomfört visar hur snabbt nya trender inom sociala medier snappas upp och används i det dagliga arbetet för amerikanska journalister och informationsproffs. Vår undersökning pekar tydligt på en liknande utveckling här i norden. De viktigaste slutsatserna ur undersökningen: Bloggar • 42 procent av de svenska journalisterna läser bloggar dagligen. I Danmark är siffran 26 procent, i Norge 19 procent och i Finland 16 procent. • 66 procent av de svenska journalisterna läser bloggar minst en gång i veckan. I Danmark är siffran 54 procent, i både Norge och Finland 55 procent. • Mindre än en tiondel av de nordiska journalisterna som deltog i undersökningen läser aldrig bloggar. • Bland de svenska informatörerna läser 62 procent bloggar varje vecka eller oftare. Motsvarande siffra för Danmark är 47, för Norge 58 procent och Finland 73 procent. • I Sverige läser 78 procent av PR-konsulterna bloggar varje vecka eller oftare medan siffran ligger på 72 procent i Finland och 81 procent i Norge. Kommentarer: En majoritet av informationsproffsen i Norden använder bloggar ofta. Det är stor skillnad i hur många journalister i de olika länderna som använder bloggar dagligen. PR-konsulterna i undersökningen är de som flitigast läser bloggar. Twitter • 56 procent av de nordiska PR-konsulterna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare. • 41 procent av de nordiska journalisterna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare. • 32 procent av de nordiska informatörerna läser mikrobloggar varje vecka eller oftare. • Bland PR-konsulterna är det 19 procent som även uppdaterar Twitter för sina kunders räkning. Men framförallt uppmuntrar PR-konsulter kunderna att själva twittra (53 procent). Kommentarer: Även när det gäller mikrobloggar som Twitter är PR-konsulter i topp bland användandet. Informatörerna sticker ut jämfört med de andra yrkesgrupperna som de som använder Twitter minst. Facebook Även Facebook används flitigt i yrket av såväl journalister som informatörer och PR-konsulter. Journalister anger att de använder Facebook framförallt för att bygga relationer och göra research medan både informatörer och PR-konsulter framförallt använder Facebook-grupper och fan-sidor i sitt yrke. Övrigt 92 procent av de svenska journalisterna använder Wikipedia i sitt arbete. Även i Norge är användande 92 procent. Mostvarande siffra i Finland och Danmark är 85 procent. Mindre än en procent av PR-konsulterna anger att de någon gång erbjudit betalning för omnämnanden i ett blogginlägg. Ladda ned hela undersökningen om hur journalister, informatörer och PR-konsulter använder sociala medier i Sverige, Norge, Danmark och Finland här: http://se.cision.com/Aktuellt/Public-Relations-White-Papers/ Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät av Cision bland journalsiter, PR-konsulter och informatörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland under perioden 4 februari till och med den 23 februari 2010. Totalt svarade 1847 personer på undersökningen. Antalet PR-konsulter som svarade på undersökningen i Danmark var för lågt för att inkludera dem i undersökningsresultatet. Vill du veta mer om undersökningen? Kontakta:

Taggar: