Journalister ger underbetyg till PR-branschen - efterlyser bättre nyheter

Report this content

PR-konsulter och kommunikatörer överöser journalister med irrelevanta nyhetsuppslag  och journalisterna upplever att kommunikatörer generellt har dålig förståelse för vad deras publik vill ha för nyheter. Samtidigt vill en stor majoritet av journalisterna få pressmeddelanden, rapporter och expertutlåtanden från företag och kommunikatörer. Det visar undersökningen State of the Media 2021, som Cision gjort bland svenska och internationella journalister.

Cisions undersökning State of the Media 2021 är en årlig enkät, där journalister i 15 länder svarar på frågor om deras arbetsvardag, kontakten med kommunikatörer och den globala journalistikens utveckling. Totalt svarade 2 746 journalister på enkäten, och bland dem fanns 145 svenska journalister.

I likhet med sina internationella kollegor beskriver de svenska journalisterna en arbetsvardag med högt tempo och frekventa kontakter från PR-konsulter och kommunikatörer. 40 procent svarar att de producerar minst 7 nyheter per vecka, och 33 procent uppger att de tar emot över 50 olika nyhetsuppslag eller PR-pitchar per vecka. Ungefär var tionde journalist (9 %) får till och med fler än 150 PR-pitchar varje vecka. Dessvärre verkar dock nyhetspitcharna ofta vara irrelevanta. En stor majoritet av journalisterna i undersökningen (74%) uppger att högst var fjärde nyhetsuppslag som de tar emot från kommunikatörer är relevant för deras publik. Och knappt var femte (17%) journalist anser att PR-kommunikatörerna förstår journalisternas målgrupp och vad de vill ha för nyheter.

Samtidigt uppger en majoritet av journalisterna att de vill få nyheter från företag och organisationer. 81 procent efterfrågar pressmeddelanden, 62 procent vill ha rapporter och undersökningar om exempelvis trender och marknadsdata och 47 procent vill ha idéer på potentiella nyhetsuppslag. På frågan vad kommunkören kan göra för att hjälpa journalisten svarar störst andel (66%) att kommunikatören ska tillhandahålla data och expertutlåtanden när journalisten behöver dem.

– Bilden undersökningen ger är att journalister överöses av irrelevanta nyhetsuppslag från PR-branschen och att kommunikatören då blir en tidstjuv istället för en tillgång, säger Oskar Larsson, Content Marketing Manager på Cision. Samtidigt efterfrågar journalisternas användbara nyheter från företag och organisationer. Så sammantaget kan kommunikatörer vara en bra källa för journalister om PR-arbetet görs rätt med god förståelse för journalistens vardag och målgrupp.

Rekommendationer för ett bra PR-arbete från undersökningen State of the Media:

  • Gör ordentlig research. En av de viktigaste sakerna kommunikationsproffs kan göra är att förstå journalisternas målgrupp och vilka nyheter de vill ha. En av journalisterna svarade i undersökningen: “Jag förväntar mig inte att varje enskild nyhetspitch ska vara relevant, men om du inte har någon aning om mitt bevakningsområde så spammar du bara mig.”
  • Ge journalisterna det de vill ha. Flest journalister (81%) efterfrågar framförallt nyheter och pressmeddelanden från företag och andra organisationer. Knappt två tredjedelar (62%) vill ha rapporter, som exempelvis trender och marknadsdata och knappt hälften (47%) vill ha idéer och uppslag för nyheter. Och på frågan vad kommunkören kan göra för att hjälpa journalisten svarar störst andel (66%) att kommunikatören ska tillhandahålla data och expertutlåtanden när journalisten behöver dem.
  • Se till att talespersoner är lättillgänglig. 40 procent av journalisterna ansåg att kommunikatörerna kan hjälpa dem mycket genom att tillhandahålla sina mobiltelefonnummer.
  • Tajma nyhetsutskicken. Ju tidigare i veckan, desto mer välkomna är nyhetsuppslag. 65 procent av journalisterna vill få nyhetsuppslag på måndagar, sedan sjunker det dag för dag till 23 procent på fredagar. Och enbart 8 procent av journalister vill få PR-pitchar på söndagar. Bäst tidpunkt är på förmiddagar mellan klockan 8.00 och 12.00.
  • Följ upp lagom. Att följa upp nyhetspitcharna intensivt uppskattas inte av de svenska journalister som har medverkat i undersökningen. Även om en knapp majoritet tycker att det är okej att kommunikatörer följer upp en gång, så är det 47 procent som helst vill slippa uppföljningen helt.
  • Glöm inte det visuella. I den globala undersökningen uppger en stor majoritet av journalisterna att de publicerade nyheter med bilder (82%), följt av videor (45%) och infografik (43%). Dessutom uppgav 22% av journalisterna att de ville ha mer bildmaterial tillsammans med pressmeddelandet. En journalist svarade: “Det är obegripligt att en PR-konsult eller PR-byrå kan skicka ut nyheter utan bild. Vilken webbsida eller publikation publicerar en nyhet utan bild?”

Fakta om Cisions undersökning “State of the Media 2021”:

Undersökningen genomfördes mellan den 1 februari och den 1 mars 2021 i form av en webbenkät som mailades till medlemmar i Cisions mediedatabas samt varit tillgänglig för journalister hos PR Newswire for Journalists. Årets enkät hade 2 746 respondenter i 15 länder: USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Finland, Sverige, Italien, Spanien, Portugal, Brasilien, Mexiko, Korea, Vietnam och Malaysia. Totalt har 145 journalister från Sverige medverkat.

För mer information, kontakta:

Oskar Larsson,
oskar.larsson@cision.com
072 205 43 74

Oskar Larsson
Content Marketing Manager
+46 8 507 410 41
oskar.larsson@cision.com

Om Cision

Cision är en globalt ledande leverantör av teknologi och lösningar inom kommunikation, marknadsföring och hantering av sociala medier. Cision hjälper företag och organisationer att identifiera, interagera och kommunicera med kunder och beslutsfattare för att driva affärsresultat. PR Newswire, ett nätverk bestående av över 1.1 miljard mediekontakter, djupgående bevakningslösning, medieanalys samt Brandwatch och Falcon.io:s sociala medie-plattform utgör framstående delar av Cisions olika lösningar. Cision har kontor i 24 länder runtom i världen. För mer information om Cisions lösningar, besök www.cision.se och följ @CisionSverige på Linkedin.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bilden undersökningen ger är att journalister överöses av irrelevanta nyhetsuppslag från PR-branschen och att kommunikatören då blir en tidstjuv istället för en tillgång. Samtidigt efterfrågar journalisternas användbara nyheter från företag och organisationer. Så sammantaget kan kommunikatörer vara en bra källa för journalister om PR-arbetet görs rätt med god förståelse för journalistens vardag och målgrupp.
Oskar Larsson, Content Marketing Manager på Cision