Kammarrätten upphäver eftertaxeringsbeslut

I skattemålet avseende försäljningen av Sifo Research & Consulting har Kammarrätten upphävt Länsrättens dom angående Skatteverkets beslut att eftertaxera Cision AB och höja den beskattningsbara inkomsten för år 2000 med cirka 440 Mkr, vilket skulle medfört en skattekostnad på 173 Mkr inklusive skattetillägg men exklusive ränta.

Cision har inte gjort någon reservering av skattekostnaden och domen får därmed ingen påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar