Kommunikatörer blir allt bättre på mätning

Report this content

Länge har kommunikatörer kämpat med att bevisa värdet av sitt arbete. Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning 2018 visar bland annat att mätning och utvärdering av det innehåll som produceras blir allt mer frekvent bland kommunikatörerna. Detta i kombination med att pressmeddelandet lyfts fram av journalisterna och en mängd nya plattformar gör att kommunikatören sitter bekvämt med olika valmöjligheter.  

Cision har i sin rapport undersökt hur kommunikatörer ser på mätning av innehåll på hemsidan, dels för att jämföra olika kommunikatörsroller men även för att se i vilken riktning kurvorna pekar jämfört med tidigare år. 2016 var det 43 % som uppgav att de utvärderade innehållet månadsvis eller oftare – idag är motsvarande siffra 58 % och kommunikatörerna verkar i allt högre grad prioritera analys för att förstå vilken typ av innehåll som fungerar gentemot rätt publik.

Likt tidigare år har resultaten granskats utifrån vilka sektorer kommunikatörerna är verksamma inom för att se om trenderna skiljer sig åt beroende på vilka man kommunicerar mot. Allra mest iögonfallande var den offentliga sektorn där den största förändringen över tid har skett. 62 % av kommunikatörerna inom offentlig sektor hävdar att de mäter innehållet månadsvis eller oftare – i fjol var det endast 37 %.

”Möjligheten att optimera sin innehållsproduktion baserat på data som visar vilka parametrar som genererar engagemang är en enorm tillgång”, säger Ulrika Peyron, marknadschef på Cision.
“Att dessutom kunna välja vilken plattform som passar bäst för varumärkets syfte i olika sammanhang ger kommunikatören en mängd olika valmöjligheter.”

Utöver mätning och kommunikatörens valmöjligheter lyfter Cisions undersökning även följande:

  • Förtroendefrågan kring journalistik som institution och hur såväl kommunikatörer som journalister upplever bilden hos allmänheten
  • Visuell kommunikation och rörlig bild fortsätter att utmärka sig som en trend bland kommunikatörer och nära hälften uppger att de ska satsa mer på Facebook.
  • Pressmeddelandet lyfts fram som den typ av innehåll journalister allra helst tar emot av kommunikatörer och dessutom ses den som den allra mest trovärdiga informationskällan.
  • Journalister tipsar om hur pressmeddelandet kan bli än mer effektivt och vad kommunikatörer kan göra för att bäst hjälpa journalisten.

Här kan du ladda ned Cisions journalist- och kommunikationsundersökning 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Larsson, Digital redaktör
E-post: oskar.larsson@cision.com
Telefon: 0046 8 507 410 41

Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Möjligheten att optimera sin innehållsproduktion baserat på data som visar vilka parametrar som genererar engagemang är en enorm tillgång. Att dessutom kunna välja vilken plattform som passar bäst för varumärkets syfte i olika sammanhang ger kommunikatören en mängd olika valmöjligheter.
Ulrika Peyron, marknadschef Cision Skandinavien