Nomineringskommitté i Observer AB utsedd

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma i Observer AB den 4 maj 2004 har till medlemmar i bolagets nomineringskommitté utsetts: Caroline af Ugglas, Skandia Liv Björn Lind, SEB Fonder Örjan Håkanson, styrelseordförande i Observer (sammankallande) Nomineringskommittén har inom sig utsett Örjan Håkanson till ordförande för kommittén. Aktieägare är välkommna att kontakta någon av nomineringskommitténs ledamöter med synpunkter och förslag på styrelsens sammansättning inför bolagsstämman 2005. Observer AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Örjan Håkanson, Styrelseordförande Observer, telefon: 0708-14 63 58 e-post: orjan.hakanson@telia.com

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar