Observer delar ut 0,45 kr per aktie

Observer delar ut 0,45 kr per aktie Vid ordinarie bolagsstämma i Observer AB tisdagen den 6 maj 2003 fastställdes utdelningen till 0,45 kr (0,45) per aktie. Avstämningsdag är den 9 maj och utdelningen beräknas ske den 14 maj 2003. Styrelse Till styrelseledamöter i Observer AB utsåg bolagsstämman Örjan Håkanson, Maria Lilja, Ulf Ivarsson, Håkan Bryngelson och Robert Lundberg, samtliga omval samt nyval av Pia Gideon. Till revisor, för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2007, utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med Lars Träff som huvudansvarig revisor. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Örjan Håkanson till styrelseordförande. Återköp av egna aktier I syfte att öka flexibiliteten i företagets kapitalstruktur samt att komplettera Observers utdelningspolicy beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet gäller längst intill ordinarie bolagsstämma 2004, omfattar högst 6 795 732 aktier och innefattar rätten att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning vid överlåtelse skall kunna ske med annat än pengar. Emissionsbemyndigande Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma 2004 fatta beslut om nyemission av högst 2.000.000 aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nya aktierna skall användas till förvärv av verksamheter eller bolag. Observer AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, telefon: 070 - 549 28 08, 08 - 507 410 12 e-post: per.blixt@observergroup.com Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Cision Ltd. är en globalt ledande leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation samt IR. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,800 anställda med kontor i 24 länder i Amerika, EMEA och APAC.

Prenumerera

Dokument & länkar