Observer föreslår årsstämman att ändra bolagets namn till Cision

Observer föreslår årsstämman att ändra bolagets namn till Cision. Förändringen innebär att Observer, som idag agerar internationellt under tio olika bolagsnamn, får ett gemensamt namn och en enhetlig profil i samtliga marknader.

Det stora antalet olika namn i koncernen har motverkat synergier och var därför en viktig punkt som adresserades i den reviderade strategin som presenterades i augusti. Koncernen kan inte använda namnet Observer på alla marknader. För att få bättre hävstång på den internationella närvaron och bli en tydligare partner till stora och internationella kunder föreslår styrelsen ett nytt namn som kan gälla gemensamt för alla delar i koncernen.

”Idag finns en stark efterfrågan på internationella lösningar. Med ett gemensamt varumärke stärker vi vårt globala marknadsledarskap, ökar effektiviteten och förflyttar oss mot tjänster som innehåller analyserad information. Detta stärker vår konkurrenskraft och skapar bättre förutsättningar för lönsam tillväxt”, säger Niklas Flyborg, VD och koncernchef på Observer.


Observer AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar