Personal- och resursrelaterade utmaningar störst bland journalister i Norden

Report this content

Cisions nordiska journalistrapport fokuserar på de viktigaste utmaningarna journalisterna står inför idag, däribland faktagranskad information, trovärdighet och förtroende

Stockholm – 30 oktober 2018Cision (NYSE: CISN) släppte i dag sin nordiska journalistrapport där de undersöker mediebranschens trender och utmaningar i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Rapporten visar en del betydande skillnader länderna emellan, det korta geografiska avståndet till trots. I Norge upplever majoriteten av journalisterna att förtroendet för medier ej har förändrats det senaste året medan de övriga länderna pekar på en nedåtgång i förtroende från allmänheten.

Samtidigt enas de nordiska länderna i den överhängande utmaningen som påverkar hela verksamheten, en utmaning som lyfts som den största i samtliga länder och som handlar om personal- och resursrelaterade frågor. Därefter följer problematiken med sociala medier och sökmotorers framfart på bekostnad av traditionella medier som lyfts som den andra största utmaningen.

Rapporten har sammanställts från en nordisk undersökning där 1 163 journalister svarat på hur de uppfattar läget i medie- och kommunikationsbranschen i landet de verkar inom. Cisions nordiska journalistundersökning lyfter de utmaningar traditionella medier ställs inför för att hjälpa kommunikatörer bättre förstå sin omvärld och optimera sitt arbete för ökat engagemang och bättre resultat. Detta är första gången de enskilda nordiska ländernas resultat jämförs mot varandra runtom i Norden.

Sverige är det land där personal- och resursrelaterade utmaningar är högst prioriterat, 47 % av de svenska journalisterna lyfter denna fråga som den allra största utmaningen de senaste 12 månaderna. Allt färre förväntas hantera allt fler arbetsuppgifter i ett ständigt eskalerande tempo.

”Vi ser till att vara snabba med nyheter innan de har hunnit rulla för många varv i sociala medier och fler och fler fel har lagts till. Men snabbheten får inte ske på bekostnad av fakta.” – svensk journalist

”Att utmaningar relaterade till personal och resurser lyfts som det mest angelägna av journalister i alla länder kommer inte som någon chock, det är den verklighet den nya journalistiken har att förhålla sig till. Vad som är intressant är hur de angriper denna utmaning på olika sätt i olika länder, säger Ulrika Peyron, marknadschef för Cision Norden. Medan de finska journalisterna sätter stor tilltro till ny teknik som ska förenkla videoproduktion inhouse är det flera andra som vittnar om längre arbetsdagar och sämre kvalitet. Här kan kommunikatörer bidra med värdefullt stöd och innehåll, förutsatt att det sker på journalistens premisser och villkor.”

Rapporten tar dessutom upp följande:

  • Medier fortsätter att vända sig till tillförlitliga kommunikatörer för korrekt information med högt nyhetsvärde
  • Artificiell intelligens (AI) och smart teknik kommer att fortsätta forma branschen

För att läsa Cisions nordiska journalistrapport, klicka här

Mediekontakter:
Ulrika Peyron
Marknadschef, Cision Norden
E-post: ulrika.peyron@cision.com
Tel-nr: +46 70 171 57 47

Oskar Larsson
Content Manager Cision Norden
E-mail: oskar.larsson@cision.com
Tel-nr: +46 72 205 43 74

Cision Ltd. (NYSE: CISN) är en ledande global leverantör av software och tjänster inom förtjänad kommunikation för verksamma inom PR- och marknadskommunikation. Cisions® mjukvara möjliggör för användare att identifiera och interagera med opinionsbildare, skapa och distribuera meningsfulla berättelser och mäta vilken affärspåverkan det har. Cision har över 4,000 anställda med kontor i 15 länder i Amerika, EMEA och APAC. Lär dig kommunicera som aldrig förr med Cision Communications Cloud®.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser till att vara snabba med nyheter innan de har hunnit rulla för många varv i sociala medier och fler och fler fel har lagts till. Men snabbheten får inte ske på bekostnad av fakta.
Svensk journalist
Att utmaningar relaterade till personal och resurser lyfts som det mest angelägna av journalister i alla länder kommer inte som någon chock, det är den verklighet den nya journalistiken har att förhålla sig till. Vad som är intressant är hur de angriper denna utmaning på olika sätt i olika länder. Medan de finska journalisterna sätter stor tilltro till ny teknik som ska förenkla videoproduktion inhouse är det flera andra som vittnar om längre arbetsdagar och sämre kvalitet. Här kan kommunikatörer bidra med värdefullt stöd och innehåll, förutsatt att det sker på journalistens premisser och villkor.
Ulrika Peyron, Marknadschef Cision Norden