Stämmobeslut angående optionsprogram i Observer

Stämmobeslut angående optionsprogram i Observer En extra bolagsstämma i Observer AB har beslutat att införa ett stock option-program. Programmet innebär att alla medarbetare erbjuds optioner utan vederlag. Optionerna kan utnyttjas för köp av Observeraktier (serie B) av den som varit anställd i bolaget i minst två år efter tilldelning. Programmet omfattar åren 2001 - 2003 och antalet aktier som högst kan ges ut i samband med programmet motsvarar en utspädning om maximalt 4,5 procent. Fakta om Observer AB Observer AB (fd Sifo Group), noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen, har sin verksamhet inom medie- och omvärldsbevakning, analys och utvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Genom SMG Consulting bedriver Observer AB även verksamhet inom management- och strategikonsulting. Observer AB omsätter på rullande tolvmånadersbasis drygt 1 200 miljoner kronor och sysselsätter cirka 1 600 personer i Storbritannien, Sverige, Tyskland , Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. För ytterligare information, kontakta: Robert Lundberg, vd och koncernchef, tfn 08-507 410 10 e-post robert.lundberg@observergroup.com Jan-Erik Jansson, finansdirektör, tfn 08-507 410 14 e-post jan-erik.jansson@observergroup.com Per Blixt, informationschef, tfn 08-507 410 12/070-549 28 08, e-post per.blixt@observergroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena PR Newswire, Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Prenumerera

Dokument & länkar