• news.cision.com/
  • Cision/
  • Svenska journalister lägger allt mindre tid på sociala medier och delas in i fem typer av användare

Svenska journalister lägger allt mindre tid på sociala medier och delas in i fem typer av användare

Report this content
Läs original

Upp till två timmar om dagen – det är så mycket tid svenska journalister lägger på sociala medier. Tiden spenderas på att utföra specifika jobbrelaterade uppgifter på de olika sociala plattformarna och det är Facebook som är populärast, följt av Twitter.

2012 uppgav 50 procent av svenska journalister i Cision och Canterbury Christ Church Universitys undersökning att de spenderade mellan 2 och 8 timmar per dag på sociala medier, en siffra som sjunkit till 23 procent 2014. Nu uppger istället över två tredjedelar av journalisterna att de inte lägger mer än 2 timmar om dagen på sociala medier.

Hur mycket tid som läggs på sociala medier varierar även mellan fem olika användartyper – skeptiker, iakttagare, jägare, marknadsförare och arkitekter har alla ett specifikt beteendemönster som påverkar hur de väljer att använda sociala kanaler i yrket.  Bland skeptikerna finns de journalister som är mest motsträviga till att använda sociala medier, medan arkitekterna förlitar sig på sociala medier och är väldigt positiva till att använda verktygen i arbetet. Marknadsförarna, som står för den största gruppen av journalister, använder sociala medier till att som namnet antyder marknadsföra sig själva och sitt arbete.

”Jag är svag för modeller som förenklar och förklarar saker på ett bra sätt. De fem kategorierna över svenska journalisttyper underlättar för mig i kontakten med journalisterna och hjälper mig att hitta rätt PR-vinkel. En skeptiker vill ha storyn på ett helt annat sätt än en arkitekt ", säger Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision Skandinavien. ”Själv är jag nog lika mycket jägare som marknadsförare.”

Här kan du läsa hela undersökningen

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Commercial Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 073-345 16 00
http://www.cision.com/se/ 

Om undersökningen
Cision och Canterbury Christ Church University i Storbritannien genomför årligen en undersökning för att kartlägga journalisters användande av sociala medier. Undersökningen syftar till att förbättra medieindustrins förståelse av sociala mediers upptag och effekten av sociala mediers teknik och processer för journalisters arbete. 

Om Cision
Cision tillhandahåller mjukvara och tjänster till kommunikatörer i alla branscher. Kunderna använder våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation – från att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien och har partners i mer än 125 länder. http://www.cision.com/se/ 


Taggar:

Prenumerera

Citat

De fem kategorierna över svenska journalisttyper underlättar för mig i kontakten med journalisterna och hjälper mig att hitta rätt PR-vinkel. En skeptiker vill ha storyn på ett helt annat sätt än en arkitekt
Alexander Mason, Kommersiell chef