Sveriges sämsta kärleksrelation - journalister och kommunikatörer?

Report this content
Läs original

Om relationen mellan journalister och kommunikatörer vore en kärleksrelation, hur skulle den då se ut? I årets upplaga av Cisions journalist- och kommunikatörsundersökning står det klart att kommunikatörerna är långt mer förälskade i journalisterna än vice versa.

Av journalisterna är det endast 18 % som upplever kontakten med kommunikatörer som positiv, medan hela 52 % av kommunikatörerna ser relationen på samma sätt. Kommunikatörerna tycker att det finns en ömsesidig respekt, medan journalisterna verkar känna att kommunikatörerna inte fokuserar på rätt saker när de skickar nyheter till dem.

Journalisterna tycker att det viktigaste i en nyhet är kontaktuppgifterna (62 %), medan kommunikatörerna lägger minst tid på just det. Flera journalister menar att kontaktuppgifterna i pressmeddelanden ofta går till någon som antingen inte vet att han eller hon står som kontaktperson, eller som inte är anträffbar när journalisten försöker nå dem. Både kommunikatörer och journalister är däremot överens om att både rubrik och ingress är viktiga.

Årets undersökning visar också att kommunikatörer i olika roller investerar olika mycket tid i att etablera en relation till journalisterna. Det är de kommunikatörer som arbetar inom ideella organisationer som kommer att öka bearbetningen av journalister mest (36%). Det är också de som upplever relationen till journalisterna som mest positiv (nästan 70 %). Samtidigt visar siffrorna att PR-konsulter är den roll som kommer att satsa minst på journalistkontakter närmsta året.

”En intressant iakttagelse vi gjort i årets undersökning är att allt fler kommunikatörer har koll på vilka journalister och influencers som påverkar deras bransch”, säger Alexander Mason, Kommersiell chef på Cision. “Arbetet med influencers ser ut att ha blivit viktigare för att nå ut med sina nyheter”.

Förutom att belysa relationen mellan journalister- och kommunikatörer, ger Cisions undersökning svar på frågor som rör kommunikatörers vardag och deras yrkesroll. Den ger bland annat svar på vilka digitala kanaler kommunikatörerna satsar mest på under 2016 och hur de kommer att arbeta med produktion av innehåll framöver.

Undersökningarna finns att ladda ner kostnadsfritt här.

Den 5 juli presenteras undersökningen under en paneldebatt i Almedalen. Läs mer om seminariet här.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Mason, Commercial Director
E-post: alexander.mason@cision.com
Telefon: 073-345 16 00

Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) och iContact.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

En intressant iakttagelse vi gjort i årets undersökning är att allt fler kommunikatörer har koll på vilka journalister och influencers som påverkar deras bransch.
Alexander Mason