Citat får ny order på 16 Mkr från FMV

Citat får ny order på 16 Mkr från FMV Bureägda kommunikationsföretaget Citat får en ny beställning från Försvarets Materielverk, FMV, för system och tekniska konsulttjänster. Ordervärdet är 16 Mkr. Citat som arbetar med IT - och produktionstjänster inom kommunikation har nu erhållit en beställning värd 16 Mkr från FMV. Uppdraget gäller vidareutveckling av ISIS, som idag utgör kommunikationslagret i marinens ledningssystem vilket bland annat innefattar nya Korvett Visby. ISIS hanterar realtidsinformation såsom mållägen samt intermittenttrafik i form av sambandsinformation och ordergivning. - Som en av få aktörer har Citat kompetens och kapacitet att ta ansvar för hela processer, från verksamhetsutveckling och analys via systemutveckling fram till test och verifiering, säger Magnus Lundblad, VD och koncernchef för Citatbolagen. Citat har över 10 års erfarenhet av att utveckla system åt FMV. Dessutom har Citat levererat konsulttjänster samt genomfört totala systemleveranser till FMV, Marinen och Armén. Uppdragen har avsett teknisk och administrativ projektledning samt systemutveckling med ansvar för design, programmering, test, verifiering och underhåll. Citat har haft säkerhetsskyddsavtal med FMV sedan 1991. - Långsiktighet och ansvar är två nyckelord som genomsyrar vårt agerande. Det är ingen tillfällighet att vi har mångåriga samarbeten med de flesta av våra kunder. Citats långa erfarenhet gör också att vi kan åta oss att arbeta mot fast pris, vilket vi gör för FMV. Den nya ordern är ytterligare ett bevis på förtroende från kunden säger Lennart Bygdeman, affärsenhetschef för säkerhetskritiska system på Citat Solutions. Citat har många av Sveriges större företag och myndigheter som kunder t ex Ericsson, Volvo, SAAB, Försvaret, Telia, ABB och Handelsbanken. Citat har även slutit ramavtal med AstraZeneca, Statskontoret, FMV, Vägverket och Premiepensionsmyndigheten. Göteborg den 11 februari 2003 CITAT AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Lundblad, VD och koncernchef Citat AB, 031-701 57 21 eller 0708-77 77 62 Karin Nyman, kommunikationschef Citat AB, 08-527 725 60 eller 0733-10 99 25 Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida www.citat.se. Citat förser sina kunder med IT- och produktionslösningar som effektiviserar processen för kommunikation. Citat med cirka 240 medarbetare, arbetar inom fyra lösningsområden: Marketing Resource Management, Information Management, Datawarehouse och Säkerhetskritiska system. Citat har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Huvudägare är Bure Equity AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar