Nordic Media Partner startar alternativ till Teracom

Nordic Media Partner startar alternativ till Teracom Nybildade Nordic Media Partner, NMP, startar ett nätoperatörsbolag för sändningar i det svenska marknätet för digital-TV. NMP avser att utnyttja de befintliga TV-masterna som drivs av Teracom på statens uppdrag. T2 är arbetsnamnet på Nordic Media Partners första investering på den nordiska marknaden. Genom bildandet av ett nätoperatörsbolag får Sverige ytterligare en operatör av markbunden television utöver Teracom. Affärsidén bygger på att utnyttja den befintliga infrastrukturen. Den av riksdagen i vår antagna lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) betonar starkt konkurrens och ett brett utbud. Det är en princip som redan idag tillämpas i utbyggnaden av 3G, där staten kan anvisa flera operatörer att dela på master för att skydda miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller uppnå mål för fysisk planering. Denna lag gäller även för markbundna TV-nät. För mer information kontakta Michael Werner, partner, Nordic Media Partner, Tel. 08 - 545 065 50, 070 - 753 77 27 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar