Citi och NyföretagarCentrum lanserar “Ung och Eget” för unga nyföretagare

Citi, den globala amerikanska banken, lanserar idag ett samarbete med NyföretagarCentrum i Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ung och Eget”. Samarbetet avser stötta 1000 unga nyföretagare mellan 18-35 år med utländsk bakgrund. Målet är att bidra till att 300 nya företag etableras inom två år.

- Ett stort tack till Citi som har gjort det möjligt för oss att etablera ett helt nytt koncept. Att fokusera satsningen mot unga nyföretagare, och de med utländsk bakgrund allra helst, är helt i linje med var vi ser att behov och utveckling för närvarande finns. Inte minst med tanke på antalet nyanlända svenskar som ständigt ökar i Sverige och där egenföretagandet är en tydlig och framgångsrik väg in i samhället med hjälp av rådgivning, mentorskap coh workshops, säger Elisabet Sannas, projektledare Ung & Eget, NyföretagarCentrum Sverige.

Citi investerar totalt en miljon dollar under en 2-årsperiod i sex europeiska länder via stiftelsen Citi Foundation. Totalt kommer cirka 5 500 unga nyföretagare att erbjudas rådgivning och stöd, vilket kommer att resultera i att nästan 1 700 nya företag etableras i Europa. Satsningen är en del av Citi Foundations ”Pathway to progress”-program som syftar till att utöka ungdomars ekonomiska möjligheter och förutsättningar via entreprenörskap.

- Med satsningen ”Pathways to progress” så kan vi ge verktyg och möjligheter till unga nyföretgarare att utveckla sina yrkesmässiga färdigheter och ledarskapstalanger. Vi ser verkligen fram emot vårt samarbete med NyföretgarCentrum där unga nyföretagare med utländsk bakgrund uppmuntras att avancera på arbetsmarknaden, säger Eirik Winter, ordförande för Citi i Norden.

I Europa samarbetar Citi Foundation med YBI, Youth Business International, via deras medlemsorganisationer i Sverige (NyföretagarCentrum),Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Italien. Satsningen koordineras via YBI centralt och banken Citis lokala organisationer. Samarbetet underlättar kunskapsutbyte och metodutveckling länderna emellan likväl en möjlighet att etablera bästa praxis i målet att tackla en ökande ungdomsarbetslöshet och stödja en hållbar ekonomisk utveckling.

För mer information, kontakta:
Anneli Sundström, kommunikationsdirektör Citi,
anneli.sundstrom@citi.com
Elisabet Sannas, Projektledare NyföretagarCentrum Sverige elisabet.sannas@nyforetagarcentrum.se

Om NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrum Sverige är en ideell organisation vars syfte är att främja nya livskraftiga företag och entreprenörskap genom kostnadsfri konfidentiell rådgivning från företagare till nyföretagare. Tillsammans med de lokala kontoren täcker NyföretagarCentrum drygt 200 kommuner. Varje år kommer över 20.000 personer till NyföretagarCentrum för att få rådgivning, av dessa startar drygt 9.000–10.000 företag årligen. Sedan starten 1985 ca 200.000 företag. Av de som startat eget företag med hjälp av NyföretagarCentrum har faktiskt färre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva. Kopplas NyföretagarCentrums mentorprogram till rådgivningen är 89 % kvar efter år tre och 0 % i konkurs.

Om Youth Business International (YBI)
YBI är ett globalt nätverk av fristående, icke-vinstdrivande organisationer som hjälper unga mellan 18 – 35 år att starta och driva eget företag och skapa arbetstillfällen. YBI stöttar underprivilegierade unga personer genom en kombination av rådgivning, tillgång till capital, mentorskap och andra typer av affärsfrämjande verksamheter. YBI:s medlemmar har hjälpt fler än 100 000 unga, underpreviligierade personer att starta och driva eget företag samt att generera arbetstillfällen, Överlevnaden efter 3 år hos dessa företag är uppskattningsvis är 70%, där flertalet av dessa fortsätter att att skapa betydande skillnad för lokalsamhället.

Fakta om Citi Foundation
Citi Foundation är en stiftelse som arbetar för att främja den ekonomiska samhällsutvecklingen runt om i världen och fokuserar på initiativ som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk integration. Citi Foundation samarbetar med olika partners för att skapa mätbara ekonomiska förbättringar för att stärka familjer från låginkomstområden. Genom ett tillvägagångssätt som ger mer än "Mer än Filantropi", kan Citis resurser och humankapital förbättra Citis filantropiska investeringar och dess effekter. För mer information, besök
www.citifoundation.com.

Fakta om Citi

Citigroup Inc. (Citi) har varit verksam i över 200 år och är en av världens största banker med 250 000 anställda och med verksamhet i 160 länder. Citi tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Fokus är företags- och investment banking, värdepappersförmedling, transaktionstjänster och förmögenhetsförvaltning.
För vidare information, se www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 

Taggar:

Prenumerera