• news.cision.com/
  • Citigroup/
  • Citi och NyföretagarCentrum ska generera ytterligare 500 nya företag bland unga entreprenörer

Citi och NyföretagarCentrum ska generera ytterligare 500 nya företag bland unga entreprenörer

Report this content

Den globala banken Citi fortsätter sitt samarbete med NyföretagarCentrum i Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ung & Eget”. Samarbetet, som inleddes 2015, har genererat 3000 nystartade företag, vilket är dubbelt så många som den ursprungliga målsättningen. Nu förlängs samarbetet och ytterligare 500 nya företag ska etableras av unga entreprenörer under 2020. Citi är även delaktigt i mentorprogram för nyanlända kvinnliga entreprenörer.

Då samarbetet med NyföretagarCentrum inleddes 2015 var målsättningen att etablera 1500 nya företag inom fyra år. Den målsättningen har överträffats med råge då hela 3000 nya företag har etablerats och 7019 unga nyföretagare genomgått programmet. Under den kommande perioden på ett år ska ytterligare 500 företag etableras inom ramen för programmet som kallas ”Ung & Eget”. Samarbetet finansieras via stiftelsen Citi Foundation.

– Vi har sett en fantastisk utveckling under dessa fyra år och nu ser vi fram emot att vidareutveckla vårt samarbete med mentorprogram även för nyanlända kvinnor. Att investera i ungdomar är avgörande för integration, samhällsutveckling och för en hållbar ekonomisk utveckling. Med Nyföretagarcentrum och Ungt & Eget kan vi nu bidra till att än fler unga nyföretagare med utländsk bakgrund uppmuntras att skapa sin egen framtid, säger Alexander Stiris, Nordenchef för corporate banking-verksamheten hos Citi. Han är även Sverigechef samt klusterchef för Citi i Norden.

Samarbetet mellan Citi och NyföretagarCentrum Sverige syftar till att minska ungdomsarbetslösheten och stötta unga nyföretagare (18-35 år) med fokus på dem med utländsk bakgrund. Den nya programperioden syftar till att bygga vidare på de framgångsrika resultaten där ”Ungt & Eget” har stöttat unga entreprenörer. Till exempel vinnaren av ”Årets Unga Nyföretagare 2019”, Mehri Nasirian, som etablerat sitt bemanningsföretag Docia med 65 anställda och en omsättning på 66 miljoner.

Citi bidrar även till NyföretagarCentrums mentorprogram för nyanlända kvinnliga entreprenörer där Citi-medarbetare ställer upp som mentorer och delar med sig av sin kunskap, erfarenhet och nätverk.

– Mentorprogrammen är ofta avgörande för om dessa kvinnor ska starta eget eller inte, säger Elisabet Sannas projektledare för NyföretagarCentrums Ung & Eget. Alla adepter i programmet är mycket välutbildade, men har trots detta svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Här är insatserna från Citis mentorer ovärderliga.

– De resultat som uppnåtts under våra år med Citi har vida överträffat våra förväntningar, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum. Tack vare Citi har vi kunnat etablera ”Ungt och Eget” som har blivit en framgångssaga, inte minst för företagare med utländsk bakgrund som har fått möjlighet till en egen väg till företag och försörjning genom bland annat rådgivning, stöd och mentorskap. I och med det här förnyade samarbetet kommer vi även att kunna utforska fler sätt att utveckla vårt stöd till unga företagare även i Europa.

I Europa samarbetar Citi Foundation med Youth Business Europe via deras medlemsorganisationer i 10 länder: Belgien (
microStart), Frankrike (Adie, Positive Planet), Tyskland (KIZ), Italien (MicroLab), Irland (Inner City Enterprise), Kazakhstan (MOST Business Incubator), Nederländerna (Qredits), Ryssland (Youth Business Russia and ImpactHub Moscow), Spanien (Youth Business Spain), och Sverige (NyföretagarCentrum Sverige);

Citi har totalt investerat 2,6 miljoner dollar under fyra år via stiftelsen Citi Foundation i dessa länder och nu investeras ytterligare 700 000 dollar för en ettårig programperiod för att stötta 4 500 unga entreprenörer att starta företag. Totalt har cirka 24 000 unga nyföretagare ha fått stöd via programmet med rådgivning och stöd, och cirka 5 700 nya företag har etablerats i Europa, varav hela 3000 av dessa i Sverige. Satsningen är en del av Citi Foundations globala initiativ ”Pathway to progress” som syftar till att öka ungdomars ekonomiska möjligheter och förutsättningar via entreprenörskap.
 

För mer information, kontakta:
Anneli Sundström, kommunikationsdirektör Citi, anneli.sundstrom@citi.com
Elisabet Sannas, Projektledare NyföretagarCentrum Sverige elisabet.sannas@nyforetagarcentrum.se

Läs mer om projektet på: http://youthbusinesseurope.org

Fakta om Citi Foundation
Citi Foundation är en stiftelse som arbetar för att främja den ekonomiska samhällsutvecklingen runt om i världen och fokuserar på initiativ som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk integration. Citi Foundation samarbetar med olika partners för att skapa mätbara ekonomiska förbättringar för att stärka familjer från låginkomstområden. Genom ett tillvägagångssätt som ger mer än "Mer än Filantropi", kan Citis resurser och humankapital förbättra Citis filantropiska investeringar och dess effekter. För mer information, besök www.citifoundation.com.

Fakta om Citi
Citigroup Inc. (Citi) har varit verksam i över 200 år och är en av världens största banker med 200 000 anställda och med verksamhet i 160 länder. Citi tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Fokus är företags- och investment banking, värdepappersförmedling, transaktionstjänster och förmögenhetsförvaltning.

För vidare information, se www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Om NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrum Sverige är en ideell organisation vars syfte är att främja nya livskraftiga företag och entreprenörskap genom kostnadsfri konfidentiell rådgivning från företagare till nyföretagare.  Tillsammans med de lokala kontoren täcker NyföretagarCentrum drygt 200 kommuner. Varje år kommer fler än 16 000 personer till NyföretagarCentrum för att få rådgivning, av dessa startar drygt 6 - 7000 företag årligen. Sedan starten 1985 ca 240 000 företag. Av de som startat eget företag med hjälp av NyföretagarCentrum har faktiskt färre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva. Kopplas NyföretagarCentrums mentorprogram till rådgivningen är 87 % kvar efter år tre och 0 % i konkurs. Läs mer på www.nyforetagarcentrum.se.

Om Youth Business International (YBI)
YBI är ett globalt nätverk av fristående, icke-vinstdrivande organisationer som hjälper unga entreprenörer att starta och driva eget företag och skapa arbetstillfällen. YBI stöttar underprivilegierade unga personer genom en kombination av rådgivning, tillgång till kapital, mentorskap och andra typer av affärsfrämjande verksamheter. YBI:s medlemmar har hjälpt fler än 100 000 unga, underpreviligierade personer att starta och driva eget företag samt att generera arbetstillfällen, Överlevnaden efter 3 år hos dessa företag är uppskattningsvis är 70%, där flertalet av dessa fortsätter att skapa betydande skillnad för lokalsamhället. Läs mer om Youth Business International på: www.youthbusiness.org.

Prenumerera