Mikaela Lundh är Female Economist of the Year

Female Economist of the Year 2016 heter Mikaela Lundh. Stipendiet, som lyfter fram framtida kvinnliga ledare, delas ut för sextonde året i rad till en framstående kvinnlig student vid Handelshögskolan i Stockholm. Den globala storbanken Citi är för första gången huvudsponsor och värdföretag för stipendiet.

Årets stipendiat, Mikaela Lundh, kommer att under året få en skräddarsydd roll hos Citi där hon får bekanta sig med många delar av bankens verksamhet. Hennes arbetsplats kommer att vara både London och Stockholm, och hon kommer att få två mentorer från banken.

– Det är allvarligt att en så stor andel kvinnor väljer att inte studera eller jobba inom finans och jag kan själv identifiera mig med dem - en förändring i branschen måste ske. Med stöd av stipendiet som vilar på tre ben: Barbro Ehnbom, Handels och Citi, ges förutsättningar att kunna hjälpa till och verkställa det. Jag är så genuint glad för den här utmärkelsen och att jag till slut har hittat till den här branschen, säger Mikaela Lundh.

− Vi var enormt imponerade av årets kandidater. Men det var Mikaelas entusiasm och drivkraft – inte bara för ekonomi och finans utan också för att axla en ny roll hos oss – som gjorde att hon stack ut bland övriga kandidater. Hon har integritet och en färgstark personlighet och vi är alldeles säkra på att Mikaela blir en uppskattad och värdefull kollega. Vi ser fram emot att välkomna henne till oss på Citi, säger Eirik Winter, Nordenchef Investment Banking och ordförande för Citi i Norden samt en av Mikaelas två mentorer.

Mikaela avslutade sina studier under 2016 med en masterexamen i International Business från Handelshögskolan och har sedan dess arbetat på den nordiska Investmentbanken ABG Sundal Collier. Intresset för den finansiella marknaden väcktes under en studietermin i Milano där hon läste kurser i bland annat finans och private equity. Under sin uppväxttid bodde Mikaela flera år i USA och Danmark och har därför alltid lockats av att arbeta i ett internationellt företag.

− Handelshögskolan arbetar aktivt för att bidra till starka kvinnliga förebilder och i förlängningen till ett mer jämställt näringsliv. Female Economist of the Year är en del i detta viktiga arbete, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Årets stipendiat presenterades den 6 februari under en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm. 

För bilder och vidare information vänligen kontakta:

Mikaela Lundh

mikilundh@gmail.com

Anneli Sundström

Kommunikationsdirektör, Citi

+46 70-250 35 91

anneli.sundstrom@citi.com

Jonas Weschke

Kommunikationsdirektör, Handelshögskolan i Stockholm

+4670 555 81 69

jonas.weschke@hhs.se

Fakta om Citi
Citigroup Inc. (Citi) har varit verksam i över 200 år och är en av världens största banker med 250 000 anställda och med verksamhet i 160 länder. Citi tillhandahåller ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster. I Norden har banken funnits sedan 1970-talet med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Fokus är företags- och investment banking, värdepappersförmedling, transaktionstjänster och förmögenhetsförvaltning.

För vidare information, se www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Faka om Handelshögskolan i Stockholm 
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics), är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Vi erbjuder kandidat-, master- och forskarutbildning, liksom ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Dessutom bedrivs forskning i världsklass. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskningen och näringslivet, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för. www.hhs.se  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media