Åkersberga Centrum får Österåkers största solenergianläggning

Report this content

Citycon som driver ett 30-tal gallerior runt om i Norden och Baltikum, har högt ställda mål för klimatarbetet och ett steg på vägen är att installera solpaneler på taket till Åkersberga Centrum – troligtvis den största solcellsanläggningen i Österåker.

Man räknar med att anläggningen ska producera 420 000 kilowattimmar vilket motsvarar förbrukningen i 21 villor och täcker en femtedel av centrumets elförbrukning.

– Vi har velat göra detta länge och noga undersökt vilka takytor som passar. Nu börjar vi med Åkersberga Centrum och sedan hoppas jag vi kan få till något liknande i Mölndal Galleria, som har liknande förhållanden. Citycon har mål att bli koldioxidneutralt till 2030 och på vägen dit kommer alla våra center på olika sätt producera eller återvinna energi för sin egen förbrukning, säger Marcus Rylander, Group Property Manager på Citycon.

Panelerna kommer att täcka hela taket på centrumets största byggnad, kallad Kompassen. Kompassens tak är uppdelat i många separata sektioner vilket gör att själva anläggningen också behöver bestå av många delar för att dra nytta av hela takets potential.

– Taket är relativt platt och totalytan stor vilket i kombination med det faktum att ett köpcentrum förbrukar mycket el gör fastigheten särskild lämplig för solenergi, säger Alexander Backström på Sustainable Business Partner, som utför installationen.

Arbetet inleddes med att solpanelerna lyftes upp och nu återstår arbetet med att sätta dem alla på plats. Tanken är att det ska vara helt klart till sommaren.

För mer information, kontakta:
Marie Rytting, centrumchef: 08-562 532 48
, marie.rytting@citycon.com
Pia Grahn, kommunikationschef: ‭073-037 17 22, pia.grahn@citycon.com 

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer, med ett nordiskt fastighetsbestånd värderat till totalt 4,5 miljarder Euro. Företaget strävar efter att skapa långsiktigt hållbara områden – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Bolaget har 34 köpcentrum varav 6 i Sverige. Dessa köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster. Därtill driver Citycon ett antal större stadsomvandlingsprojekt med syfte att skapa attraktiva, trygga livsmiljöer för människor och företag. Citycon är noterat på Nasdaq Helsingfors och har en klassificering hos Moody's (Baa3) och Standard & Poor’s (BBB-). Läs mer på www.citycon.com