Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria är först i Norden med internationell säkerhetscertifiering

CITYCON AB Pressmeddelande 27 mars 2019

Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria har som första köpcentrum i Norden certifierats med den internationella säkerhetscertifieringen Safe Retail Destination. Certifieringskraven går utöver de lagstadgade kraven på säkerhet och är ett intyg på att säkerheten i galleriorna håller hög internationell klass.Kista Galleria certifierades med nivån Excellent, den näst högsta av fem nivåer medan Liljeholmstorget Galleria nådde den första nivån för godkänt säkerhetsarbete.

– Som centrumägare är det viktigt att ta ansvar för att skapa trygga mötesplatser, både för besökare och hyresgäster. Säkerhets- och trygghetsfrågor är ett av våra prioritetsområden och det känns fantastiskt bra att få ett kvitto på att vi är duktiga på detta, säger Per Sandberg, säkerhetschef på Citycon.

Citycons säkerhetsarbete sker på flera fronter. Företaget arbetar proaktivt för att förbättra tryggheten och säkerheten genom att utveckla och förbättra både det fysiska skyddet, dagliga rutiner och den manuella bevakningen. I arbetet ingår kontinuerlig utbildning och ett nära samarbete med lokala och nationella myndigheter.

– Det är väldigt roligt att Citycon –  en dominerande aktör i den nordiska köpcentrumbranschen –  är först ut och tar täten vad gäller säkerhet. Internationellt sett är dessa frågor högt upp på agendan ses som en naturlig del i hållbarhetsarbetet. Citycon har nu satt standarden för fastighetsägare även i Sverige, säger Erik Engstrand, vd för SAFE ShoppingCenters som är specialiserade på risk och säkerhet i köpcentrum.

Tidigare lanserade Citycon tillsammans med NCSC (Nordic council of shopping centers) och SSC (Safe ochshopping centers) en branschgemensam säkerhetsmanual för köpcentrum i syfte hjälpa branschen i sitt säkerhetsarbete.

För mer information, kontakta:

Per Sandberg
Säkerhetschef
Citycon
Tel. 070-562 7216
per.sandberg@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com 

Om Citycon
Citycon
 har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 4,5 miljarder euro.

Med 40 köpcentrum är Citycon marknadsledande i Finland och hör till marknadsledarna i Norge, Sverige samt Estland. Citycon har 12 köpcentrum i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, inklusive Kista Galleria, två i Estland och två i Danmark. Därtill sköter Citycon uthyrning och förvaltning av 12 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Antalet besökare uppgår till cirka 170 miljoner årligen.

Citycon är noterad på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Moody's (Baa2) och Standard & Poor’s (BBB). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Taggar:

Om oss

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen. Läs mer på www.citycon.se

Prenumerera

Media

Media