Mölndal Galleria är hållbarast i Göteborg

Report this content

CITYCON AB Pressmeddelande 29 mars 2019

Mölndal Galleria blir det första köpcentrumet i Göteborgsområdet som får miljöcertifieringen BREEAM-SE nivå Very Good. Certifieringen ställer tuffa krav på att gallerian ska bidra till en bättre miljö och är ett kvitto på att Mölndal Galleria når kraven på god hållbarhet.

BREEAM-SE är en svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för nyproducerade byggnader. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, hållbara transportmöjligheter, hälsa och välmående.

–  Som oberoende part är BREEAM värdefull för att utvärdera hur våra köpcentrum presterar. Mölndal Galleria är vår yngsta galleria och utformad med stor hänsyn till miljön när det gäller allt från materialval och inomhusmiljö till energieffektivitet och klimatpåverkan. Även designmässigt håller gallerian högsta klass som en integrerad del av stadsmiljön och bidrar till en levande stadsmiljö med många skyltfönster och ingångar, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon

Några exempel på Mölndal Gallerias miljöhänsyn:

Nära kommunikationer – Hållbara transportmöjligheter såsom bussar, pendeltåg och spårvagn finns i gallerians närhet, liksom bostäder, sjukvård och service. Det centrala läget gör gallerian lättillgänglig för alla som inte är bilburna.

Miljövänligt resande – Cirka 350 cykelparkeringar finns i nära anslutning till gallerian och parkeringen har laddstolpar för elbilsladdning.

Grönt tak – Växter täcker en takyta på 4 500 kvadratmeter. Det så kallade sedumtaket minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, tar upp och binder luftföroreningar, dämpar buller, samt isolerar byggnaden och sparar därmed energi. Växtligheten gynnar insektslivet och ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön. 

Växtvägg – Den 80 kvadratmeter stora växtväggen inomhus fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

Låg energianvändning – Gallerian har en beräknad energianvändning på 89 kWh per kvadratmeter och år, vilket är hälften av den genomsnittliga energianvändningen hos köpcentrum.

Vattenhushållning – Snålspolande toaletter och tappvattenkranar minskar vattenförbrukningen. Varmvattenberedning i alla lokaler minskar värmeförluster. Fjärrvärme och vattenburen fjärrkyla hämtas från närliggande Mölndal Energi.

Källsortering – Allt avfall källsorteras i 16 olika fraktioner såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Återvinningsgraden är 95 procent.

"Grön el" – Gallerian använder endast el från förnybara energikällor.

Citycon har 40 köpcentrum i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland. 28 av dessa är miljöcertifierade med BREEAM. Målsättningen är att samtliga köpcentrum ska vara miljöcertifierade 2020.

För mer information, kontakta:

Martin Kjellman
Affärsområdeschef 
Citycon
Tel. 070-294 2223
martin.kjellman@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com 

Om Citycon
Citycon
 har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 4,5 miljarder euro.

Med 40 köpcentrum är Citycon marknadsledande i Finland och hör till marknadsledarna i Norge, Sverige samt Estland. Citycon har 12 köpcentrum i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, inklusive Kista Galleria, två i Estland och två i Danmark. Därtill sköter Citycon uthyrning och förvaltning av 12 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Antalet besökare uppgår till cirka 170 miljoner årligen.

Citycon är noterad på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Moody's (Baa2) och Standard & Poor’s (BBB). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).

Taggar:

Prenumerera

Media

Media