Utvecklingsplanerna för Liljeholmen tar nästa steg

Report this content

Tillsammans med Stockholms stad driver Citycon ett stadsomvandlingsprojekt i området kring Liljeholmstorget Galleria, kallat RE: Liljeholmen. Förra veckan godkände Stadsbyggnadsnämnden sammanställningen av inkomna synpunkter från vårens samråd och beslutade ställa ut ett justerat förslag för granskning. Därmed kan planarbetet fortsätta och – så småningom – kan ett helt nytt stadskvarter växa fram ovanpå spårområdet mellan Liljeholmstorget, Nybohovsbacken och Trekantsparken.

Under februari-mars i år hölls samråd om planerna och utifrån de inkomna synpunkterna har Stadsbyggnadskontoret föreslagit flera förändringar, bland annat om att minska byggnadsvolymerna med 15–20 procent. Nu har Stadsbyggnadsnämnden godkänt redovisningen och nästa steg är att slutligt planförslag upprättas och ställs ut för granskning.

– Det är verkligen glädjande att så många, framför allt privatpersoner, har engagerat sig och valt att yttra sig i den här delen av processen. Det lyfter hela utvecklingen och gör den ännu bättre. Vissa volymer blir mindre, men det betyder samtidigt att vissa ytor får bättre kvaliteter. Nu jobbar vi vidare mer på detaljnivå och tittar på innehåll – vilka verksamheter som ska finnas var – samt på projektets klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet, säger Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör på Citycon.

I beslutet från Stadsbyggnadsnämnden gjorde den grönblå majoriteten ett särskilt uttalande om att de ser positivt på förslaget som de menar ''skapar förutsättningar för ett myllrande stadsliv och möjliggör att Liljeholmens centrum levandegörs under dygnets alla timmar''.

Det rimmar väl med den vision som Citycon och Stockholms Stad har för projektet.

– Planen är att stärka Liljeholmens centrum och skapa bättre kopplingar i området. Projektet innebär att centrumet får en helt ny gestaltning och ökad stadsmässighet. Liljeholmens centrum är placerat i ett område som har möjlighet att bli en del av en utökad innerstad och det vore en mycket önskvärd utveckling av området, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd (M).

Citycon är redan i dag en stor aktör i området som ägare av Liljeholmstorget Galleria och Vårdhuset strax intill. När gallerian invigdes 2009 uppfattades den direkta kopplingen mellan handelsplatsen och kollektivtrafiken som ett modernt och nytänkande grepp. Med RE: Liljeholmen tas nästa steg och det skapas ett helt nytt stadskvarter med bostäder, kontor, hotell, kultur, service och nya mötesplatser.

Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör, Citycon: 072-206 02 76 eller veronica.palmgren@citycon.com
Erik Engstrand, pressekreterare, Stockholms stad: erik.engstrand@stockholm.se

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer, med ett nordiskt fastighetsbestånd värderat till totalt 4,4 miljarder Euro. Företaget strävar efter att skapa långsiktigt hållbara områden – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Citycons köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster. Av 37 centrum finns 6 i Sverige, 10 i Finland, 17 i Norge, två i Estland och två i Danmark. Därtill driver Citycon ett antal större stadsomvandlingsprojekt med syfte att skapa attraktiva, trygga livsmiljöer för människor och företag. Läs mer på citycon.com.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu jobbar vi vidare mer på detaljnivå och tittar på innehåll samt på projektets klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet.
Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör på Citycon